Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υψηλών Τάσεων

laboratory image
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
+30 2410 684557
maglaras@teilar.gr

Το εργαστήριο λειτουργεί από το 1990. Έχει καλό και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει τροφοδοτικά Συνεχών, Εναλλασσομένων και Kρουστικών Tάσεων μέχρι 150 kV, ειδικά όργανα και διατάξεις μέτρησης υψηλών τάσεων, εντάσεων (από 10 nΑ μέχρι πολλών Α) και ειδικές διατάξεις και κυψέλες κατάλληλες για δοκιμές των διηλεκτρικών ιδιοτήτων στερεών, υγρών και αερίων μονωτικών. Διαθέτει επίσης 2 λογισμικά ανάλυσης πεδίων με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (FEM), καθώς και λογισμικά σχεδιασμού και ανάλυσης κυκλωμάτων και μελέτης και σχεδιασμού Η/Μ εγκαταστάσεων. Σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π. και το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται ερευνητικά προγράμματα με πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί πολλές εργαστηριακές μετρήσεις που αφορούσαν πραγματογνωμοσύνες για τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές και άλλες εργασίες ελέγχου μονωτικών υλικών, καθώς και εργασίες σχεδιασμού και ανάλυσης με προσομοίωση Η/Μ πεδίων για άλλα ερευνητικά προγράμματα.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Διερεύνηση των φαινομένων Corona, μερικών εκκενώσεων και διάσπασης μονωτικών διατάξεων όταν καταπονούνται με συνεχή, εναλλασσόμενη η κρουστική τάση.
 2. Μέτρηση της έντασης ρεύματος διαρροής και της αντίστασης μόνωσης μονωτικών υλικών και διατάξεων.
 3. Διερεύνηση νέων φαινομένων στη συμπεριφορά των διακένων αέρα και των σύνθετων μονωτικών υλικών (φαινόμενο Γείωσης, Φαινόμενο Ρεύματος Corona). Διατύπωση του κανόνα του ρεύματος Corona.
 4. Βελτιστοποίηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονωτικών διατάξεων.
 5. Πρόβλεψη διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονωτικών διατάξεων.
 6. Σχεδίαση μοντέλων και ανάλυση Η/Μ πεδίων και κυκλωμάτων με ειδικά λογισμικά προσομοίωσης.
 7. Σύνδεση των αποτελεσμάτων με τα πειραματικά αποτελέσματα.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Οκτώ (8) τροφοδοτικά υψηλών τάσεων όλων των ειδών (Σ.Τ., Ε.Τ., Κρουστική τάση), με ικανότητα μέτρησης των υψηλών τάσεων και πολύ μικρών εντάσεων ρεύματος διαρροής των μονωτικών υλικών. Τιμές τάσεων μέχρι 150.000 V.
 2. Όργανα και διατάξεις μέτρησης υψηλών τάσεων και πολύ μικρών εντάσεων (από 10 nA μέχρι αρκετά Α).
 3. Διατάξεις ελέγχου διηλεκτρικής συμπεριφοράς στερεών, υγρών και αερίων μονωτικών.
 4. Λογισμικά προσομοίωσης Η/Μ πεδίων και ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Μέτρηση ωμικής αντίστασης και έλεγχος διαρροών ηλεκτρικού ρεύματος σε μονωτικά υλικά (καλωδίων, κατασκευών και συσκευών). Κυρίως σε πραγματογνωμοσύνες για λογαριασμό της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών.
 2. Μέτρηση διηλεκτρικής αντοχής (τάσης διάσπασης) μονωτικών υλικών.
 3. Σχεδίαση μοντέλων και ανάλυση Η/Μ πεδίων ειδικών διατάξεων.
 4. Σχεδιασμός και μελέτη ειδικών διατάξεων και κατασκευών.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Διατύπωση και απόδειξη θεωρητικά, πειραματικά και με προσομοίωση του φαινόμενου της Γείωσης στα διάκενα αέρα, με και χωρίς διάφραγμα, σε Συνεχή Εναλλασσόμενη και Κρουστική υψηλή τάση.
 2. Διατύπωση και απόδειξη του κανόνα του ρεύματος Corona, σαν μια γενικότερη διατύπωση του φαινομένου της πολικότητας στη Συνεχή και Εναλλασσόμενη Υψηλή τάση.
 3. Αναλυτική πειραματική και με και με προσομοίωση διερεύνηση του φαινομένου του διαφράγματος.
 4. Πολλές επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια και συμπόσια της IEEE, της ISH, της IC-EpSMso, της IC-SCCE, κ.α. και σε διεθνή περιοδικά, όπως τηςIEEE, κ.α

Ερευνητικά Έργα

 1. Βελτιστοποίηση πρόβλεψη διηλεκτρικής συμπεριφοράς διακένων αέρα σε συνδυασμό με τα φαινόμενα της Γείωσης, του Ρεύματος Corona και του Διαφράγματος, (Αρχιμήδης ΙΙΙ), 2012-2014.
 2. Διερεύνηση του φαινομένου του διαφράγματος με πειραματική εργασία και προσομοίωση, (Αρχιμήδης ΙΙ), 2005-2007.
 3. Μέθοδος και Μηχανισμός Ανάπτυξης Προωθητικής Δύναμης μέσω Ηλεκτροστατικής Διάταξης με Ισχυρό Μονωτικό Διηλεκτρικό και περίβλημα Μηδενικού Δυναμικού, (Αρχιμήδης ΙΙ), 2005-2007.
 4. Το φαινόμενο του διαφράγματος, (ΤΕΙ Λάρισας), 2002 - 2005.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Μαγλαράς Αθανάσιος
+30 2410 684557
Ερευνητής
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα
+30 2410 684557