Κοινωνικά Δίκτυα

Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης

laboratory image
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24310 47055
atsiokan@pe.uth.gr

Σκοπός του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης (ΚΕΑΦΑ) είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το βιολογικό υπόβαθρο της άσκησης για υγεία του ανθρώπου και του αθλητισμού υψηλού επιπέδου. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού to ΚΕΑΦΑ προωθεί την έρευνα και τη συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και εξωτερικού, συμβάλλει στη επιστημονική καθοδήγηση αθλητών υψηλού επιπέδου, και συμμετέχει στη ενημέρωση και εκπαίδευση φοιτητών στις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν στο χώρο της βιολογίας της ανθρώπινης κίνησης. Στόχος: η διεθνής αναγνώριση των ερευνητικών και διδακτικών μας δραστηριοτήτων.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 180 09/08/2000

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Άσκηση και οξειδοαναγωγική κατάσταση.
 2. Ανάλυση κίνησης υγιών ατόμων και ομάδων με κλινικές παθήσεις.
 3. Ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν τη μυϊκή συστολή.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Εργαστήριο Βιοχημείας με μηχανήματα (π.χ. αναλυτή γενικής αίματος, βιοχημικό αναλυτή) για τη μέτρηση βιοδεικτών στο αίμα και το μυ.
 2. Αναλυτή αερίων για την εξέταση του βασικού μεταβολικού ρυθμού και της αερόβιας ικανότητας.
 3. Σύστημα ανάλυσης της κίνησης.
 4. Σύστημα ανάλυσης της συστολής της μυϊκής ίνας.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Εργαστήριο Βιοχημείας με μηχανήματα (π.χ. αναλυτή γενικής αίματος, βιοχημικό αναλυτή) για τη μέτρηση βιοδεικτών στο αίμα και το μυ.
 2. Αναλυτή αερίων για την εξέταση του βασικού μεταβολικού ρυθμού και της αερόβιας ικανότητας.
 3. Σύστημα ανάλυσης βάδισης και κίνησης του ανθρώπου.
 4. Σύστημα ανάλυσης της συστολής της μυϊκής ίνας.
 5. Πλήρης εργομετρικός έλεγχος και αξιολόγηση των αθλητών
 6. Προγράμματα βελτίωσης της απόδοσης
 7. Ανάλυση βιοδεικτών κατά την διάρκεια της άσκησης

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ερευνητικά Έργα

 1. Εξέταση της λειτουργικής αρχιτεκτονικής του ανθρώπινου θερμορυθμιστικού συστήματος μέσω βιοχημικών παραγόντων.
 2. RHEUMATOID.ARTHITIS - Reducing oxidative stress in chronic inflammation: Design and testing of mechanisms based interventions.
 3. ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες.
 4. ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Άσκηση, Κάπνισμα και Αλκοόλ: Διερεύνηση Μηχανισμών και παρεμβάσεων για την Πρόληψη, Διακοπή και Ευαισθητοποίηση.
 5. Συμμαχία  για την Υγεία - Άσκηση, Ανάπτυξη προγραμμάτων άσκησης ως μέσο πρόληψης  και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων - παρεμβατικά προγράμματα
 6. Άσκηση, Κάπνισμα και Αλκοόλ- Exercise, smoking, & alcohol: investigation of mechanisms, & interventions for prevention, cessation & awareness
 7. Μηχανισμοί της Μυϊκής Λειτουργίας: Κόπωση και Οξειδωτικό Στρες - Mechanisms of muscle function: fatigue and oxidative stress
 8. Βιομιμητικά Ρομποτικά Συστήματα με Πόδια, για Κίνηση σε Δύσκολα Περιβάλλοντα 5) Εξέταση της λειτουργικής αρχιτεκτονικής του ανθρώπινου

Πρόσωπα

Διευθυντής
Τσιόκανος Αθανάσιος
+30 24310 47053
Καθηγητής
Κουτεντάκης Ιωάννης
+30 24310 47056
Καθηγητής
Σούλας Δημήτριος
+30 24310 47016
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζιαμούρτας Αθανάσιος
+30 24310 47054
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεροδήμος Βασίλειος
+30 24310 47005
Επίκουρη Καθηγήτρια
Καρατζαφέρη Χριστίνα
+30 24310 47015
Επίκουρος Καθηγητής
Γιάκας Ιωάννης
+30 24310 47010
Λέκτορας
Σακκάς Γεώργιος
+30 24310 47022
ΕEΔΙΠ
Τσιμέας Παναγιώτης
+30 24310 47067
ΕEΔΙΠ
Πασχάλης Βασίλειος
+30 24310 47014
ΕEΔΙΠ
Βουτσελάς Βασίλειος
+30 24310 47065