Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Αντοχής υλικών και μικρομηχανικής

laboratory image
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74125
mampalam@civ.uth.gr

Το εργαστήριο παρέχει αναλυτικές, πειραματικές και υπολογιστικές υπηρεσίες για την μελέτη και σχεδιασμό νέων υλικών και κατασκευών μικρής κλίμακας. Οι ερευνητικές προσπάθειες κατευθύνονται στους τομείς: Μονοαξονικός εφελκυσμός, στρέψη και μικρο-διείσδυση σε μέταλλα, αφρώδη υλικά και πλαστικά, Μικροδιείσδυση πιεζομαγνητικών υλικών, Πεπερασμένα στοιχεία για εξαρμώσεις, Ελαστικότητα βαθμίδας για μίκρο και νανο-σύνθετα υλικά, Κόπωση μικρο-ηλεκτρο-μηχανικών συστημάτων, Μικρο-διείσδυση ελαστομερών και gels, Σχεδιασμός προχωρημένων σύνθετων υλικών (τεχνητά δόντια), Εμβιομηχανική (ιστοί, DNA),Τεχνολογία τσιμέντου, Υφασμάτινα υλικά και κατασκευές.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 275/2002

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Ιδιότητες ελαστομερών υλικών
 2. Ιδιότητες υφασμάτινων υλικών
 3. Μέτρηση ιδιοτήτων μεταλλικών υλικών
 4. Ιδιότητες πιεζοηλεκτρικών υλικών
 5. Ιδιότητες πιεζομαγνητικών υλικών
 6. Ιδιότητες σύνθετων υλικών

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Μικρομηχανική Εφελκυσμού
 2. Μικρομηχανική Στρέψης
 3. Μικρομηχανική Διείσδυσης
 4. Οπτική Μικροσκοπία

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Μέτρηση μηχνανικών ιδιοτήτων ελαστομερών υλικών
 2. Μέτρηση μηχνανικών ιδιοτήτων υφασμάτινων υλικών
 3. Σκληρομέτρηση μεταλλικών και κεραμικών επιφανειών
 4. Μέτρηση μηχνανικών ιδιοτήτων μεταλλικών υλικών

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
 2. Παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

Ερευνητικά Έργα

 1. ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», Fatigue of Materials Used in Vascular Surgery,FaMaVaSu, 3448
 2. ΔΡΑΣΗ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ», Έξυπνα υφασμάτινα υλικά

Πρόσωπα

Διευθυντής
Γιαννακόπουλος Αντώνιος
+30 24210 74179
Ερευνητής
Ζήσης Αθανάσιος
Ερευνητής
Κορδολέμης Αλέξης
Ερευνητής
Ζαφειροπούλου Βασιλική
Υποψήφιος Διδάκτορας
Αθανασίου Βασίλειος
Υποψήφιος Διδάκτορας
Γκαβαρδίνας Ιωάννης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Μπουρντένας Δημήτριος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Μπαλαμώτη Μαρία-Γλυκερία
+30 24210 74125