Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου

laboratory image
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74471
perakis@uth.gr

Το εργαστήριο εκτός από τις βασικές λειτουργίες του, που είναι η υποστήριξη των διδακτικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος, αποτελεί τον σύνδεσμο στοχευμένων εφαρμογών της Πληροφορικής στην διαχείριση και στο Σχεδιασμό του Χώρου. Στο εργαστήριο έχουν εκπονηθεί ερευνητικά προγράμματα και μελέτες σε μικρή και μεγάλη κλίμακα του χώρου, με τη χρήση της Τηλεπισκόπησης, των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της Ανάλυση Δεδομένων χωρικού χαρακτήρα, από την ίδρυση του και έως σήμερα. Το εργαστήριο που απαρτίζεται από εκπαιδευμένο - έμπειρο προσωπικό, διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και υλισμικό, καθώς και πρόσβαση στη χρήση ειδικών μηχανημάτων του Τμήματος, όπως σχεδιογράφοι, οπτικοακουστικά μέσα κ.α. Τέλος, σκοπός του εργαστηρίου είναι μέσω της έρευνας (θεωρητικής και διδακτικής) αλλά και μέσω πρακτικών προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας που αφορούν τον περιβάλλοντα φυσικό και ανθρωπογενή χώρο, να αναδείξει την κύρια σημασία των εφαρμογών της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 180 09/08/2000

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Τηλεπισκόπηση.
 2. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
 3. Στατιστική - Ανάλυση Δεδομένων.
 4. Φωτογραμμετρία.
 5. Χαρτογραφήσεις.
 6. Σχεδίαση μέσω Η/Υ.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Υλισμικό που ανταποκρίνεται στις ανωτέρω ερευνητικές δραστηριότητες (Η/Υ, σχεδιογράφοι, σαρωτές, εκτυπωτές, οπτικοακουστικά μέσα, ψηφιοποιητής).
 2. Λογισμικό που ανταποκρίνεται στις ανωτέρω ερευνητικές δραστηριότητες (Τηλεπισκόπησης, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Φωτογραμμετρίας,Χαρτογραφίας, Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων και Σχεδίασης μέσω Η/Υ).
 3. Γενικές Υποδομές (τηλέφωνο – fax, γραφεία, βιβλιοθήκη).

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Παροχή υπηρεσιών και προϊόντα που αφορούν χωροταξικά και πολεοδομικά ερευνητικά έργα και μελέτες
 2. Παροχή υπηρεσιών και προϊόντα που αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
 3. Παροχή υπηρεσιών και προϊόντα που αφορούν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά
 4. Στατιστικές μεθοδολογικές έρευνες και αναλύσεις
 5. Επεξεργασία και αναλύσεις χωρικών δεδομένων
 6. Βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων αναλύσεων χωρικών δεδομένων και τάσεις
 7. Διαχρονικές μελέτες και εξελίξεις στο χώρο
 8. Μελλοντικές χωροχρονικές προβλέψεις

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Διαχρονικές τάσεις καλύψεων - χρήσεων γης σε φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
 2. Πιθανοτική γεωχωρική μοντελοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 3. Χαρτογραφικά προϊόντα σχετικά με Πολεοδομία, Χωροταξία και φυσικό περιβάλλον.
 4. Κρίσεις - αξιολογήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και έργων.

Ερευνητικά Έργα

 1. Development of a cost efficient policy tool for reduction of particulate matter in AIR.
 2. Creative Sustainable Management, Territorial Compatible Marketing And Environmental Education To Be Parks, "2BPARKS".
 3. Integration of end of life tires in the life cycle of road construction, "ROADTIRE".
 4. Science Education through Earth Observation for High Schools (SEOS), Global Partnership in Earth Sciences and Earth Systems Monitoring for the Open Initiative on use of space technologies for monitoring natural and cultural UNESCO sites.
 5. Detection of tobacco producing regions using remote sensing and geographical information systems.
 6. Pilot application of Water–Drain System of rainwater "NEO DELTA" region of Nea Ionia, Greece.
 7. Research in the Height Difference and Possession actions of the beach "Stalos" in Chania, Greece.
 8. Metropolitan development at the South–East Europe (RIMED).
 9. Geographical Information System of Islands of Aegean.
 10. Implementation of management actions for Tavropos lake area in Greece.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Περάκης Κωνσταντίνος
+30 24210 74465
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ντυκέν Μαρί Νοέλ
+30 24210 74471
Ερευνητής
Φαρασλής Ιωάννης
+30 24210 74471
Υποψήφιος Διδάκτορας
Γκιτσάκης Νικόλαος
+30 24210 74471
Υποψήφιος Διδάκτορας
Μωϋσιάδης Αθανάσιος
+30 24210 74471