Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

laboratory image
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74436
enpl@prd.uth.gr

Το Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθ. Χ. Κοκκώσης. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη έρευνας και η υποστήριξη του διδακτικού έργου του Τμήματος σε θέματα Ολοκληρωμένης Προσέγγισης στον Χωρικό Σχεδιασμό ενώ καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διάσταση του χωρικού σχεδιασμού, τη σχέση της πολιτικής για το περιβάλλον με την πολεοδομία και χωροταξία, τον σχεδιασμό για τα ανθρώπινα και φυσικά οικοσυστήματα γενικά και ειδικά.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 98 28/04/2003

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Περιβαλλοντική διάσταση του χωρικού σχεδιασμού.
 2. Σχέση της πολιτικής για το περιβάλλον με την πολεοδομία και χωροταξία.
 3. Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών.
 4. Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής.
 5. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
 6. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε νησιωτικές περιοχές.
 7. Σχεδιασμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον εθνικό, Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό χώρο.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. 4 Σταθμούς εργασίας.
 2. 1 Σχεδιογράφος (plotter).
 3. 3 Εκτυπωτές.
 4. 1 εξυπηρετητής δικτύου (server).
 5. Λογισμικό συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.
 6. Γεωχωρικά δεδομένα από τον ελληνικό και Μεσογειακό χώρο.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Προδιαγραφές κατάρτισης σχεδίων ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης για οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης παράκτιου χώρου σε φορείς που ασχολούνται με την τουριστική ανάπτυξη και το χωρικό σχεδιασμό
 3. Παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους φορείς για θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Περιοχής και στρατηγικής Χρήσεων Γης στον παράκτιο- νησιωτικό χώρο.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Ερευνητικά παραδοτέα προγραμμάτων-αναφορές (reports).
 2. Δημοσιεύσεις.
 3. Ιστοσελίδες προγραμμάτων.

Ερευνητικά Έργα

 1. ESPON 2013: Εδαφικά Σενάρια και Οράματα για την Ευρώπη (ET2050).
 2. Παρατηρητήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος σε μια μεσαίου μεγέθους παράκτια πόλη.
 3. Συγκοινωνιακη τεκμηριωση στρατηγικης με στοχο τη βιωσιμη κινητικοτητα στη δυτικη Αθηνα.
 4. ESPON: Θάλασσες της Ευρώπης και Εδαφική Ανάπτυξη, Δυνατότητες και Κίνδυνοι (ESaTDOR).
 5. FP6– Encora: Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Παράκτια Έρευνα.
 6. Προστασία του Εδάφους με τη χρήση της Οικολογικής Μηχανικής σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής, Interreg III Medocc, Progeco.
 7. ACCRETe: Γεωργία και κλιματική αλλαγή: Μέθοδοι μείωσης ανθρώπινων επιπτώσεων και απειλών (INTERREG IIIB–CADSES).
 8. ESPON PROJECT 1.3.3. – Ο Ρόλος και οι Χωρικές Επιδράσεις της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ταυτότητας 064/2004.
 9. Προς μία πολιτική αστικής αναγέννησης σε παράκτιες Μεσογειακές Πόλεις.
 10. Θαλάσσια Χωροταξία στο Ιόνιο και την Αδριατική [ADRIPLAN] ,Ευρωπαϊκή Επιτροπή–ΓΔ Αλιείας και θαλάσσιων υποθέσεων.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Κοκκώσης Χάρης
+30 24210 74475
Επίκουρος Καθηγητής
Χαϊνταρλής Μάριος
+30 24210 74420
Ερευνητής
Αλεξάνδρα Μέξα
+30 210 6800051
Ερευνητής
Γιώτα Θεοδωρά
+30 24210 74436
Ερευνητής
Κώστας Δημητρίου
+30 24210 74436
Ερευνητής
Νάντια Μπέσσα
+30 24210 74436
Μεταπτυχιακός
Πανταζής Παναγιώτης
+30 24210 74487
Μεταπτυχιακή
Παπαθεοχάρη Θεοδώρα
+30 24210 74436
Μεταπτυχιακή
Τριανταφύλλου Δήμητρα
+30 24210 74436