Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Οδοποιίας

laboratory image
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74174
neliou@uth.gr

Το Εργαστήριο καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του γνωστικού χώρου του σχεδιασμού και διαχείρισης Χερσαίων Συγκοινωνιακών Έργων. Οι τομείς ενδιαφέροντος του εργαστηρίου είναι: ο σχεδιασμός Χερσαίων Συγκοινωνιακών Έργων, η καταγραφή, διερεύνηση και αξιολόγηση της δυναμικής της κίνησης του οχήματος και της οδηγικής συμπεριφοράς των οδηγών και η οδική ασφάλεια.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 269 11/11/2002

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. σχεδιασμός Χερσαίων Συγκοινωνιακών Έργων.
 2. καταγραφή, διερεύνηση και αξιολόγηση της δυναμικής της κίνησης του οχήματος και της οδηγικής συμπεριφοράς των οδηγών.
 3. οδική ασφάλεια.

Εργαστηριακή Υποδομή

Το λογισμικό που καλύπτει τις υπολογιστικές ανάγκες της Οδοποιίας σχετίζεται κυρίως με τον Σχεδιασμό Οδικών έργων (ΟΔΟΣ 6.0, MOSS, In Roads Intergraph), τον Σχεδιασμό ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων (Autoturn, MOSS), καθώς και με τη διαμόρφωση χωματουργικών έργων και περιβάλλοντος χώρου έργων οδοποιίας (LandCadd, Siteworks). Η παραγωγή χαρτών γίνεται είτε με κλασσικό λογισμικό (AutoCad), είτε με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS, ArcInfo, ArcView). Για τη διερεύνηση θεμάτων οδηγικής συμπεριφοράς, υπάρχει εξοπλισμός (τεχνολογίας GPS), μέτρησης ταχυτήτων, επιταχύνσεων, καταγραφής τροχιάς οχήματος, μέτρησης δυνάμεων πέδησης κ.λ.π.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Έλεγχος - Αξιολόγηση Επιπέδου Οδικής Ασφάλειας υφιστάμενων Οδικών Συγκοινωνιακών Έργων. Η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας που παρατηρείται στις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα μπορεί να καλυφθεί μέσα από προγραμματικές συμβάσεις διμερείς, τριμερείς κλπ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον έλεγχο και αξιολόγηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας υφιστάμενων Οδικών Συγκοινωνιακών Έργων όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/96/ΕΚ. Αφορά στις Διευθύνσεις Συγκοινωνιακών έργων όλου του Δημόσιου Τομέα (Ευρύτερου & ευρύτερου), καθώς και σε Διευθύνσεις των αρμοδίων Υπουργείων.
 2. Σχεδιασμός νέων Συγκοινωνιακών Οδικών Έργων – Αξιολόγηση Υφιστάμενων μελετών. Η έλλειψη στελέχωσης που παρατηρείται στις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα μπορεί να καλυφθεί μέσα από προγραμματικές συμβάσεις διμερείς, τριμερείς κλπ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε εξειδικευμένα έργα που αφορούν σχεδιασμό & αξιολόγηση οδικής υποδομής. Αφορά στις Διευθύνσεις Συγκοινωνιακών έργων όλου του Δημόσιου Τομέα (Ευρύτερου & ευρύτερου)
 3. Εκπαίδευση επαγγελματικών οδηγών σε θέματα ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ECO DRIVING τόσο σε θεωρητικό επίπεδο (διαλέξεις, εκπαιδευτικό υλικό κλπ) όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο (πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένους προσομοιωτές οδήγησης σε πληθώρα οδηγικών περιβαλλόντων ( Αστικό, υπεραστικό, καιρικές συνθήκες, επήρεια αλκοόλ, πνευματική και σωματική κόπωση κλπ). Πιθανοί λήπτες υπηρεσιών Εταιρείες που διαθέτουν στόλους επαγγελματικών οχημάτων
 4. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματιών Οδηγών ώστε να μπορούν να εκπαιδεύουν επαγγελματίες οδηγούς για τη λήψη του ΠΕΙ ( Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Οδηγών Μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών), αλλά και της περιοδικής επανεκπαίδευσής τους όπως προβλέπει η απόφαση 33243/4894, ΦΕΚ 2250/2-8-2012. Πιθανοί λήπτες υπηρεσιών Εκπαιδευτές & Σχολές εκπαίδευσης Επαγγελματιών Οδηγών.
 5. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ερασιτεχνών Οδηγών ώστε να μπορούν να εκπαιδεύουν ερασιτέχνες οδηγούς σε δυσμενείς συνθήκες οδήγησης που δεν είναι δυνατόν να γίνουν σε εκπαιδευτικό αυτοκίνητο λόγω επικινδυνότητας. Πιθανή συνέργεια Σχολών Οδήγησης και Πανεπιστημίου σε αυτή καθ’ εαυτή την εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, την περιοδική αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης κλπ.
 6. Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε φορείς του Δημόσιου Τομέα σε θέματα Ευρωπαϊκών Έργων που αφορούν στην Δια Βίου Εκπαίδευση, Διασυνοριακές Συνεργασίες, Καινοτομία κλπ σχετικών με την Οδική Ασφάλεια, Συγκοινωνιακές Υποδομές.
 7. Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε φορείς του Ιδιωτικού Τομέα σε θέματα καινοτομίας στην παραγωγή και αξιολόγηση προϊόντων που βελτιώνουν την οδική ασφάλεια.(πχ Λογισμικά, Add on σε navigators, Συστήματα υποβοήθησης οδηγών κλπ κλπ)

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Διαμόρφωση check lists ελέγχων οδικής ασφάλειας υπεραστικών οδών.
 2. Διαμόρφωση μοντέλου καταγραφής και αξιολόγησης οδηγικής συμπεριφοράς με χρήση καινοτόμων μεθόδων και εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Ερευνητικά Έργα

 1. Quiet City Transport - 6FP-IP PL516420.
 2. Planning investments in transport infrastructure in the region of eastern Macedonia and Thrace, in view of the 4th Community Support Framework.
 3. 2BSafe - FP7. Road Safety for Bicyclists.
 4. Defining noise emissions caused by the full operation of tram hackstand in Elliniko and investigation of compliance with the limits of the Presidential Decree 1180/81 and ΕPΟ.
 5. Comparative risk analysis of the road geometric characteristics by drivers of vehicles of various categories.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Ηλιού Νικόλαος
+30 24210 74150
Γραμματεία Εργαστηρίου
Βούλγαρη Χρύσα
+30 24210 74172
Ερευνητής
Γαλάνης Αθανάσιος
+30 24210 74174
Ερευνητής
Καλιαμπέτσος Γεώργιος
+30 24210 74166
Ερευνητής
Λεμονάκης Παναγιώτης
+30 6974 905604
Υποψήφια Διδάκτορας
Θεοδοσέλη Κατερίνα
+30 6978 004337
Υποψήφιος Διδάκτορας
Κατσιάνης Νικόλαος
+30 6973 370974
Υποψήφια Διδάκτορας
Μισοκεφάλου Ελένη
+30 6977 505510
Υποψήφια Διδάκτορας
Ηλιάδου Ευδοκία
+30 6973 370974