Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Ιστορίας – Θεωρίας και Εννοιολογικού Σχεδιασμού για την Αρχιτεκτονική, την Πόλη και το Περιβάλλον

laboratory image
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74246
zikotion@arch.uth.gr

Το Εργαστήριο Ιστορίας – Θεωρίας και Εννοιολογικού Σχεδιασμού για την Αρχιτεκτονική, την Πόλη και το Περιβάλλον εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες, στα γνωστικά αντικείμενα, όπως ανάλυση με σύγχρονες μεθόδους ιστορικών και σύγχρονων θεωριών και της πρακτικής τους, πειραματική παραγωγή σύγχρονων θεωρητικών αντιλήψεων, για την αρχιτεκτονική , την πόλη και το περιβάλλον, καθώς και εξεύρεση μεθόδων και τεχνικών εννοιολογικού σχεδιασμού των παραγόμενων θεωρητικών αντιλήψεων, με σκοπό την κάλυψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αναγκών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την ανταλλαγή αναγνωρισμένων επιστημόνων

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 1164/14-8-2003

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Ανάλυση με σύγχρονες μεθόδους (εννοιολογικές και τεχνολογικές) ιστορικών και σύγχρονων θεωριών, όπως και της πρακτικής τους, για την αρχιτεκτονική, την πόλη και το περιβάλλον.
 2. Πειραματική παραγωγή σύγχρονων θεωρητικών αντιλήψεων για την αρχιτεκτονική, την πόλη και το περιβάλλον
 3. Εξεύρεση μεθόδων και τεχνικών εννοιολογικού σχεδιασμού των παραγόμενων θεωρητικών αντιλήψεων.
 4. Εκπόνηση πρότυπων μελετών για ειδικά ζητήματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μικρής κλίμακας και κλίμακας πόλης και περιβάλλοντος

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Γραφειακοί χώροι και χώροι σεμιναρίων
 2. Η/Υ
 3. Εκτυπωτής
 4. Plotter
 5. Τηλεόραση
 6. Video Projector

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 2. Κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
 3. Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 4. Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α’ 53).

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ερευνητικά Έργα

 1. Μητροπολιτικές Εγκαταστάσεις Πολιτικής Επιτέλεσης (εργαστήριο, διαλέξεις, έκθεση, ημερίδα) 2014

Πρόσωπα

Διευθυντής
Κοτιώνης Ζήσης
+30 24210 74246
ΙΔΑΧ
Γούναρης Αλέξανδρος
+30 24210 74303
ΕΤΕΠ
Μωραΐτου Σωτηρία
+30 24210 74245