Κοινωνικά Δίκτυα

Ψυχολογία της άσκησης και ποιότητα ζωής

laboratory image
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24310 47044
psylab@pe.uth.gr

Το εργαστήριο, έχει ως στόχο να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ψυχολογίας της άσκησης, της ψυχολογίας του αθλητισμού, και της αγωγής υγείας στην εκπαίδευση. Έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την επιστημονική υποστήριξη αθλητικών οργανισμών, καθώς επίσης και εκπαιδευτικών οργανισμών με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους σε ότι αφορά στην απόδοση και την ποιότητα ζωής.Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα σχετικά αντικείμενα.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ:

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την επιστημονική υποστήριξη αθλητικών οργανισμών, καθώς επίσης και εκπαιδευτικών οργανισμών με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους σε ότι αφορά στην απόδοση και την ποιότητα ζωής.
 2. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα σχετικά αντικείμενα.
 3. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων αγωγής υγείας, δεξιοτήτων ζωής και μεγιστοποίησης της απόδοσης.
 4. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων στους σχετικούς τομείς.
 5. Τη διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Υπολογιστές
 2. Εκτυπωτές
 3. Βιντεοπροβολέας (projector)
 4. Φωτογραφική Κάμερα
 5. Βιντεοκάμερα
 6. Επιταγχυνσιόμετρα (accelerometers)
 7. Πεδόμετρα
 8. Καρδιοσυχνόμετρα (polars)
 9. Εργοποδήλατο
 10. Vienna Test System
 11. Ψηφιακά μαγνητόφωνα
 12. Ασύρματα μικρόφωνα για παρατήρηση
 13. Τρίποδα
 14. Ηχεία

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Την παροχή υπηρεσιών. σε αθλητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε συλλόγους, σε ερασιτεχνικές και επαγγελματικές ομάδες, σε ιδιωτικούς φορείς, στην εκπαιδευτική κοινότητα, κλπ.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Προγράμματα Φυσικής Αγωγής
 2. Προγράμματα Πρόληψης Καπνίσματος
 3. Προγράμματα Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής
 4. Πρόγραμμα Καλλιπάτειρα
 5. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής
 6. Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης του Κλίματος Προπόνησης

Ερευνητικά Έργα

 1. Πρόγραμμα Θαλής. (2012-2015). Exercise, smoking, & alcohol: investigation of mechanisms, & interventions for prevention, cessation & awareness.
 2. A cross-cultural approach to a cross-cultural issue: Psychosocial factors and doping in young athletes. WADA, 2013-2015.
 3. FP7-HEALTH με τίτλο “Promoting Adolescent health through an intervention aimed at improving the quality of their participation in Physical Activity” (2009-2013).
 4. Master Erasmus Mundus “European Master of Sport and Exercise Psychology – EMSEP program”
 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ. Πρόγραμμα Μονάδα διασφάλισης Ποιότητας στο ΠΘ. ΜΟΔΙΠ .
 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ. Δομή απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ΠΘ.
 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ. Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα ΠΘ.
 8. Δράσεις Αγωγής Υγείας στην Εκπαίδευση.
 9. Πρόγραμμα Καλλιπάτειρα. «Σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής-Ολυμπιακής Παιδείας-Ανάπτυξη/εκπόνηση προγράμματος σπουδών, επιμορφωτικού, εκπαιδευτικού υλικού και Σχεδίου Δράσης Σχολικών Πιλοτικών Προγραμμάτων» (2006).
 10. Πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΦΑΑ/ΠΘ (2002-2006).
 11. ΒΑΔΙΣΜΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ. Πρόγραμμα Πυθαγόρας. ΥΠΕΠΘ (2005).
 12. Πρόγραμμα Πιστοποίησης εκπαιδευτικών. ΕΚΕΠΙΣ (2005).
 13. Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών ΤΕΦΑΑ/ΠΘ (2003)
 14. Περπατώντας Προς την Υγεία. Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ, ΓΓΕΤ (2003).
 15. Στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές 1) στο μάθημα φυσικής αγωγής, 2) στους χώρους άθλησης, 3) ως προς ένα υγιεινό τρόπο ζωής, ατόμων που διαφέρουν ως προς το φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη, θρησκεία και βαθμό κινητικής δυσκολίας - ατέλειας (ΕΠΕΑΕΚ, Έρευνα, 1998).
 16. Ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης για αποκατάσταση και θεραπεία τραυματισμών (ΠΕΝΕΔ) (1996)
 17. Εκδηλώσεις Διεθνών Συναντήσεων και Σεμιναρίων Αθλητικής Ψυχολογίας (ΕΥΡΑΘΛΟΝ). (1996)

Πρόσωπα

Διευθυντής
Θεοδωράκης Γιάννης
24310-47001
Καθηγητής
Γούδας Μάριος
24310-47045
Καθηγητής
Παπαϊωάννου Αθανάσιος
24310-47012
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χατζηγεωργιάδης Αντώνιος
24310-47009
Επίκουρος Καθηγητής
Διγγελίδης Νικόλαος
24310-47052
Επίκουρος Καθηγητής
Ζήση Βασιλική
24310-47017
Ερευνητής
Ζουρμπάνος Νίκος