Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
141 Διενέργειες δειγματοληψιών για δείγματα νερών, αποβλήτων, τροφίμων, περιβαλλοντικών και κλινικών δειγμάτων καθώς επίσης και δειγμάτων από μονάδες τεχνητού νεφρού. Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
+30 2410 565007
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
142 Διεξαγωγή Περιβαλλοντικών Ερευνών & Αξιολογήσεων στον τομέα της Περιβαλλοντικής ακουστικής και της αειφόρου διαχείρισης λειτουργίας Συγκοινωνιακών Έργων στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών αναγκών Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Έργων
+30 24210 74129
Βογιατζής Κωνσταντίνος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
143 Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Θόρυβο & Δονήσεις κατά την λειτουργία Χερσαίων (οδικά συστήματα και δίκτυα σταθερής τροχιάς), Αεροπορικών και Θαλάσσιων Συστημάτων Μεταφοράς Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Έργων
+30 24210 74129
Βογιατζής Κωνσταντίνος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
144 Διερεύνηση προσαρμοστικότητας καλλιεργειών Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών
+30 24210 93118
Δαναλάτος Νικόλαος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
145 Διερεύνηση της ανταπόκρισης των ζώων σε διάφορες διατροφικές αγωγές Εργαστήριο Ζωοτεχνίας και Διατροφής των Ζώων
+30 24410 66019
Μπιλλίνης Χαράλαμπος Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
146 Δικτυακά Συστήματα Ελέγχου - Βιομηχανικά Δίκτυα. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
147 Διοίκηση παραγωγής και αριστοποίηση λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής. Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας
+30 24401 79206
Παπαδόπουλος Ιωάννης Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
148 Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων με αντικείμενο «Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Πόλεων» Εργαστήριο Μορφολογίας του Αστικού Χώρου
+30 24210 74422
Γοσποδίνη Αναστασία Ασπασία Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
149 Διοργάνωση διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας για τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας των βιοαναλυτικών εργαστήριων των ΔΕΥΑ της χώρας. Έλεγχος Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας
+30 2410 684650
Ζηλίδης Χρήστος,Παπαϊωάννου Άγγελος,Πλαγεράς Παναγιώτης Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
150 Διοργάνωση διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας για τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας των διαγνωστικών εργαστηρίων των κέντρων υγείας της χώρας. Έλεγχος Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας
+30 2410 684650
Ζηλίδης Χρήστος,Παπαϊωάννου Άγγελος,Πλαγεράς Παναγιώτης Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
151 Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. Εργαστήριο Ιστορίας – Θεωρίας και Εννοιολογικού Σχεδιασμού για την Αρχιτεκτονική, την Πόλη και το Περιβάλλον
+30 24210 74246
Κοτιώνης Ζήσης Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
152 Διοργάνωση Σεμιναρίων σε θέματα αρθροσκοπικής χειρουργικής. Κέντρο Εκπαίδευσης στην Αρθροσκοπική και Ελάχιστα Παρεμβατική Χειρουργική
+30 2413 501199
Χαντές Μιχαήλ Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
153 Δοκιμές αντοχής σε μονοαξονική θλίψη και έμμεσο εφελκυσμό σκυροδέματος Εργαστήριο Τεχνολογίας και Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
+30 24210 74373
Περδικάρης Φίλιππος Κ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
154 Δοκιμές αρδευτικών συστημάτων και εξοπλισμού. Εργαστήριο Αρδευτικής Μηχανικής και Γεωργικής Τεχνολογίας
+30 2410 684287
Βύρλας Παναγιώτης,Λέλλης Θεμιστοκλής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
155 Δοκιμές γεωργικών μηχανημάτων. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας
+30 24210 93228
Γέμτος Θεοφάνης Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
156 Δοκιμές δυσθραυστότητας δοκών άοπλου και ινοπλισμένου σκυροδέματος Εργαστήριο Τεχνολογίας και Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
+30 24210 74373
Περδικάρης Φίλιππος Κ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
157 Δρομολόγηση οχημάτων Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής
+30 24210 74055
Λυμπερόπουλος Γεώργιος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
158 Δυνατότητα Ανάπτυξης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με μορφή ASIC και επαναδιαμορφώσιμου υλικού για ανάληψη υπεργολαβιών από Ελληνικές και διεθνείς εταιρίες. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
159 Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Διάγνωση του νοσήματος της Ιογενούς Διάρροιας – Νόσου των Βλεννογόνων των Βοοειδών. Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας
2441066011, 24410-66088, 2441066030, 2441066026, 2441066014
Λευκαδίτης Μενέλαος,Μπιλλίνης Χαράλαμπος,Ρόδη-Μπουριέλ Αγγελική Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
160 Εθνογραφικές & μουσειακές μελέτες. Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
+30 24210 74797
Βαν Μπούσχοτεν Ρίκη Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας