Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
61 Ανάλυση κατασκευών και επιφανειακών φορέων (πλάκες-κελύφη). Υπολογισμός οριακής αντοχής. Λυγισμός Εργαστήριο Μηχανικής και Αντοχής των Υλικών
+30 24210 74008
Αράβας Νικόλαος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
62 Ανάλυση με ανοσοαποτύπωση των ολιγοκλωνικών αντισωμάτων στον ορό και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) ασθενών για τη διαφορική διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Εργαστήριο Βιοχημείας
+30 2410 685713
Σίμος Γεώργιος Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
63 Ανάλυση οργανικών ουσιών σε τρόφιμα-ποτά Εργαστήριο Βιο-οργανικής Χημείας
+30 2410 565299
Κομιώτης Δημήτρης Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
64 Ανάλυση περιπτώσεων (case studies) στα παραπάνω θέματα. Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας
+30 24401 79206
Παπαδόπουλος Ιωάννης Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
65 Ανάλυση ρηγματώσεως κατασκευών και αντοχής διεπιφανειών. Ανάλυση αστοχιών. Εργαστήριο Μηχανικής και Αντοχής των Υλικών
+30 24210 74008
Αράβας Νικόλαος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
66 Ανάλυση τρωτότητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας σε κατασκευές κρίσιμης ασφάλειας Εργαστήριο Δυναμικής Συστημάτων
+30 24210 74006
Παπαδημητρίου Κωσταντίνος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
67 Ανάλυση Υπολειμμάτων Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και Γεωργικής Φαρμακολογίας
+30 21341 341234
Τσιρόπουλος Νικόλαος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
68 Ανάλυση υφής τροφίμων. Εργαστήριο Μηχανικής τροφίμων - Βιοσυστημάτων και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων και Αγρουλικών
+30 2410 684524
Πετρωτός Κωνσταντίνος Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
69 Αναλυτή αερίων για την εξέταση του βασικού μεταβολικού ρυθμού και της αερόβιας ικανότητας. Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης
+30 24310 47055
Τσιόκανος Αθανάσιος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
70 Αναπαραγωγη φυτων. Εργαστήριο Δενδροκηπευτικών και Εδαφικών Πόρων
+30 2410 684283
Παπαχατζής Αλέξανδρος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
71 Ανάπτυξη Λογισμικού υποστήριξης σχεδιασμού (Computer Aided Engineering) Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών
+30 24210 74013
Σταματέλλος Αναστάσιος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
72 Ανάπτυξη δράσεων οργάνωσης, εμψύχωσης και συντονισμού τοπικών και περιφερειακών δικτύων θεματικού και χωρικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή τοπικών δρώντων, κρατικών υπηρεσιών, εμπειρογνωμόνων, επιχειρηματιών κλπ Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου
+30 24210 74463
Γούσιος Δημήτρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
73 Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας και διεξαγωγή μελετών, όπως: α) Θεωρητικές προσεγγίσεις των εννοιών που συνθέτουν την κεντρική έννοια της Φροντίδας Υγείας. β) Ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και επιχειρηματικότητας στη Φροντίδα Υγείας. γ) Ανάπτυξη, σχεδιασμός και στρατηγικές διαχείρισης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας. δ) Επιδημιολογικές μελέτες τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος. ε) Μελέτες για πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων, αναγκών και προκλήσεων στην υγεία. στ) Μελέτες διαχείρισης της ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας. ζ) Μελέτες για την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων στη Φροντίδα Υγείας. η) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής της Υγείας. Εργαστήριο Φροντίδας Υγείας
+30 2410 684256
Κοτρώτσιου Ευαγγελία,Μπακούρας Σιδέρης Τμήμα Νοσηλευτικής / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
74 Ανάπτυξη ευφυών διαδικτυακών εφαρμογών. Εργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού και Γνώσης
+30 2410 684522
Σάββας Ηλίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
75 Ανάπτυξη καινοτόμων βιοτεχνολογικών προϊόντων που προωθούν την γεωργική παραγωγή (πχ. Μυκορριζικά εμβόλια, Ωφέλιμοι ενδοφυτικοί μύκητες). Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος
+30 2410 565232
Παπαδοπούλου Καλλιόπη Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
76 Ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων. Food InnovaLab
+30 24410 41082
Γιοβανούδης Ιωάννης,Γκορτζή Όλγα,Λαλάς Σταύρος,Μαλισσιόβα Ελένη,Τσιότσιας Αρσένης Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
77 Ανάπτυξη καναλιών προώθησης και διανομής των αγροτικών προϊόντων. Εργαστήριο Στρατηγικής Ανάπτυξης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Προώθησης Αγροτικής Παραγωγής
+30 2410 684465
Θεοδοσίου Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
78 Ανάπτυξη Λογισμικού που απευθύνεται στα παραπάνω συστήματα. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
79 Ανάπτυξη μαθησιακών αντικειμένων. Εργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού και Γνώσης
+30 2410 684522
Σάββας Ηλίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
80 Ανάπτυξη μικροβιακών εμβολίων με προοπτική χρήσης σε συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος
+30 2410 565232
Παπαδοπούλου Καλλιόπη Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας