Κοινωνικά Δίκτυα

Food InnovaLab

laboratory image
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
+30 24410 41082
foodanalysislab@teilar.gr

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου αφορά όλους τους τομείς των τροφίμων και της διατροφής του ανθρώπου. Ενδεικτικά αναφέρονται: α)Ανάλυση τροφίμων και επιμολυντών τους. β) Έρευνα και ανάπτυξη νέων τροφίμων σε εργαστηριακή και βιομηχανική-ημιβιομηχανική κλίμακα. γ) Επίλυση προβλημάτων παραγωγής τροφίμων. δ) Εκτίμηση κινδύνων και αύξηση χρόνου ζωής των τροφίμων. ε) Θρεπτική αξία των τροφίμων και βελτίωση της. στ) Βιολειτουργικά και νεοφανή τρόφιμα. ζ) Αξιοποίηση Υποπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων με Χημικώς Καθαρές Μεθόδους. θ) HACCP.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα.
 2. Υπολείμματα φυτοφαρμάκων.
 3. Περιεκτικότητα σε αφλατοξίνες.
 4. Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία (π.χ. Βιταμίνες).
 5. Μέτρηση αντοχής λιπαρών υλών στην οξείδωση.
 6. Αναλύσεις, ταυτοποίηση και κλασματοποίηση φυσικών εκχυλισμάτων (π.χ. Αιθερίων ελαίων).
 7. Διάφορες άλλες αναλύσεις τροφίμων.
 8. Ανάπτυξη νέων προϊόντων.
 9. Η δημιουργία ασφαλών λειτουργικών τροφίμων με έμφαση στην μικροενκαψυλίωση βιοδραστικών συστατικών και την επανεκτίμηση της βιοδραστικότητάς τους.
 10. Η διαχείριση και αξιοποίηση απόβλητων βιομηχανιών τροφίμων για την δημιουργία προϊόντων προστιθέμενης αξίας.
 11. Η αύξηση του χρόνου ζωής και η βελτίωση της βιοδραστικότητας μικροσυστατικών των τροφίμων με προσθήκη εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων.
 12. H βελτιστοποίηση βιοδιαθεσιμότητας βιταμινών και ιχνοστοιχείων.
 13. Προσδιορισμός αλλεργιογόνων στα τρόφιμα και στα αγροτικά προϊόντα.
 14. Η ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα.
 15. Έρευνα και ανάπτυξη νέων τροφίμων σε εργαστηριακή και βιομηχανική-ημιβιομηχανική κλίμακα.
 16. Εκτίμηση μικροβιολογικών κινδύνων και του χρόνου ζωής τροφίμων.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. ΗΡLC/Diode Array/ Fluoresence/Refractive Index.
 2. GC/MS/FID).
 3. DSC.
 4. FTIR.
 5. UV-Vis phasmatophotometer.
 6. Rancimat.
 7. Colorimeter.
 8. Laboratory refrigerators and freezers.
 9. Freeze Dryer.
 10. PCR και Real Time PCR.
 11. Laminar Flow (Class II).
 12. Centrifuges.
 13. Ultrasonic bath.
 14. ELISA.
 15. Incubators.
 16. Viscometers (Oswald capillary και Brookfield).
 17. Semi-industrial scale rotary evaporator.
 18. Texture analyser.
 19. Gerber.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Αναλύσεις τροφίμων.
 2. Αναλύσεις για την εκτίμηση επιπέδων επιμολυντών σε τρόφιμα.
 3. Έρευνα και ανάπτυξη νέων τροφίμων σε εργαστηριακή και βιομηχανική-ημιβιομηχανική κλίμακα.
 4. Ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων.
 5. Διαχείριση και αξιοποίηση απόβλητων βιομηχανιών τροφίμων για την δημιουργία προϊόντων προστιθέμενης αξίας.
 6. Μελέτες HACCP

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Extraction and identification of natural antioxidant from Sideritis euboea (mountain tea). (2005). Tsaknis J. and Lalas S. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53 (16), 6375-6381.
 2. Physicochemical changes of olive oil and selected vegetable oils during frying. (2006). Chatzilazarou A., Gortzi O., Lalas S., Zoidis E. and Tsaknis J. Journal of Food Lipids, 13 (1), 27-35. Η δημοσίευση αυτή ανακηρύχτηκε από τον εκδοτικό οίκο Blackwell Publishing ως η καλύτερη για το έτος 2006 στον τομέα των λιπιδίων τροφίμων (Food Lipids).
 3. Effect of essential oil of Citrus cinensis cv new hall - Citrus aurantium (indigenous in Greece) upon growth of Yarrowia lipolytica. (2006). O. Gortzi, S. Papanikolaou, S. Lalas, M. Galiotou-Panayotou and P. Mitliaga. Planta Medica, 72 (11), 1074-1074.
 4. Application of cloud point extraction using surfactants in the isolation of physical antioxidants (phenols) from olive mill wastewater (2006). E. Katsoyannos, A. Chatzilazarou, O. Gortzi, S. Lalas, Sp. Konteles and P. Tataridis. Fresenius Environmental Bulletin, 15 (9B), 1122-1125.
 5. Frying stability of Moringa stenopetala seed oil. (2006). Lalas S., Gortzi O. and Tsaknis J. Plant Foods for Human Nutrition, 61 (2), 99-108.
 6. Reevaluation of antimicrobial and antioxidant activity of Thymus spp. extracts before and after encapsulation in liposomes. (2006). O. Gortzi, S. Lalas, I. Chinou and J. Tsaknis. Journal of Food Protection, 69 (12), 2998-3005.
 7. Evaluation of the antimicrobial and antioxidant activities of Origanum dictamnus extracts before and after encapsulation in liposomes. (2007). O. Gortzi, S. Lalas, J. Tsaknis and I. Chinou. Molecules, 12, 932-945.
 8. Enhanced bioactivity of Citrus limon (Lemon Greek cultivar) extracts, essential oil and isolated compounds before and after encapsulation in liposomes. (2007). O. Gortzi, S. Lalas, J. Tsaknis, I. Chinou. Planta Medica, 73 (9), 881-881.
 9. Irradiation effect on oxidative condition and tocopherol content of vegetable oils. (2007). Lalas S., Gortzi O., Tsaknis J. and Sflomos K. International Journal of Molecular Sciences, 8, 533-540.
 10. Protection of traditional Greek foods using a plant extract. (2007). Lalas S., Aggelousis G., Gortzi O., Dourtoglou V., and Tsaknis J. Italian Journal of Food Science, 19 (3), 279-286.
 11. Hepatoprotective effect of Pistacia lenticus var. Chia total extract against carbon tetrachloride-induced liver damage in rats. (2008). Mavridis S.K., Gortzi O., Lalas S., Paraschos S., Skaltsounis A.L., Pappas I.S. Planta Medica, 74 (9), 1023-1023.
 12. Recovery of natural antioxidants from olive mill wastewater using Genapol-X080. (2008). Gortzi O., Lalas S., Chatzilazarou A., Katsoyannos E., Papakonstandinou Sp. and Dourtoglou E. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 85 (2), 133-140.
 13. Reevaluation of bioactivity and antioxidant activity of Myrtus communis extract before and after encapsulation in liposomes. (2008). O. Gortzi, S. Lalas, I. Chinou and J. Tsaknis. European Food Research and Technology, 226 (3), 583-590.
 14. Effect of Citrus essential oil addition upon growth and cellular lipids of Yarrowia lipolytica yeast (2008). Papanikolaou S., Gortzi O., Margeli E., Chinou I., Galiotou-Panayotou M., Lalas S. European Journal of Lipid Science and Technology, 110 (11), 997-1006.
 15. Liposomal incorporation of carvacrol and thymol isolated from the essential oil of Origanum dictamnus L. and in vitro antimicrobial activity (2009). C.C. Liolios, O. Gortzi, S. Lalas, J. Tsaknis and I. Chinou. Food Chemistry, 112, 77-83.
 16. Removal of polyphenols from wine sludge using cloud point extraction. (2010). A. Chatzilazarou, E. Katsoyannos, O. Gortzi, S. Lalas, Y. Paraskevopoulos, E. Dourtoglou, and J. Tsaknis. Journal of the Air & Waste Management Association, 60 (4), 454-459.
 17. Chemical composition - biological activities of selected samples of propolis from South Greece. (2010). K. Graikou, I. Chinou, O. Gortzi, S. Lalas. Planta Medica, 76 (12), 1198-1198.
 18. Enrichment of table olives with phenolic compounds from olive leaves. (2011). S. Lalas, V. Athanasiadis, O. Gortzi, M. Bounitsi, I. Giovanoudis, J. Tsaknis, F. Bogiatzis. Food Chemistry, 127 (4), 1521-1525.
 19. Effects of essential oils on milk production and composition, and rumen microbiota in Chios dairy ewes. (2011). Giannenas, I., Skoufos, J., Giannakopoulos, C., Wiemann, M., Gortzi, O., Lalas, S., and Kyriazakis, I. Journal of Dairy Science, 94 (11), 5569-5577.
 20. Determination of antimicrobial activity and resistance to oxidation of Moringa peregrina seed oil (2012). Lalas S., Gortzi O, Athanasiadis V., Tsaknis J. and Chinou I. Molecules, 17, 2330-2334.
 21. Development and evaluation of a novel membrane mimic system (PC/CHOL liposome- β-Lg formulation) for vitamin E delivery. (2012). M. Rovoli, O. Gortzi, S. Lalas and G. Kontopidis. Annals of Nutrition and Metabolism 60, 131-145. DOI:10.1159/ 000337881.
 22. Evaluation of the suitability of low hazard surfactants for the separation of phenols and carotenoids from red-flesh orange juice and olive mill waste water using cloud point extraction. (2012). E. Katsoyannos, O. Gortzi, Ar. Chatzilazarou, V. Athanasiadis, J. Tsaknis, and S. Lalas. Journal of Separation Science, 35 (19), 2665-2670.
 23. Full characterisation of Crambe abyssinica Hochst. seed oil. (2012). S. Lalas, O. Gortzi, V. Athanasiadis, Ef. Dourtoglou and V. Dourtoglou. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 89 (12), 2253-2258.
 24. An improved method for the discrimination of oils and fats. (2013). Th. Dourtoglou, V. Dourtoglou, V. Diamadopoulou and S. Lalas. Analytical Methods, 5(2), 546-553.
 25. Effect of artificial aging using eleven different wood chips on the antioxidant activity, phenolic profile, sensory properties and color of two Greek red wines. (2013). O. Gortzi, X. Metaxa, G. Mantanis and S. Lalas. Food Chemistry, 141 (3), 2887-2895.
 26. β-Lactoglobulin improves liposome’s encapsulation for vitamin E delivery. (2013). Gortzi O., Rovoli M., Lalas S. and Kontopidis G. Journal of Liposome Research, 1st review submitted.
 27. A new method for the discrimination of bottled wines from different grape varieties using volatiles. (2013). Dourtoglou V., Antonopoulos A., Lalas S. and Dourtoglou Th. Food Chemistry, under review.
 28. Quality changes of olive oil and other selected vegetable oils during frying. (2005). Tsaknis J., Chatzilazarou Α., Gortzi O., Zoidis Ε., Lalas S., and Bratakos M. Traditional Mediterranean Diet: Past, Present and Future, 2nd International Conference, που οργανώθηκε από: (1) το Υπουργείο Ανάπτυξης, (2) τον Δήμο Αθηναίων, (3) τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και (4) την Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ. α.ε.). Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα (21-22 Απριλίου).
 29. Μέτρηση της Επίδρασης Ιονίζουσας Ακτινοβολίας στην Περιεκτικότητα σε Τοκοφερόλες και στην Αντίσταση στην Οξείδωση Διαφόρων Ειδών Λαδιού. (2005). Σ. Λαλάς, Β. Σινάνογλου, Δ. Νικολόπουλος, Θ. Πάνου και Κ. Σφλώμος. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Σύγχρονες Τάσεις στον Τομέα των Λιπών και Ελαίων» που οργανώθηκε από το Greek Lipid Forum. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα (8-9 Ιουνίου).
 30. Επίδραση της γ-ακτινοβολίας στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και στην λιπιδική σύσταση του κρόκου του αυγού. (2005). Β. Σινάνογλου, Κ. Σφλώμος, Ν. Πανοπούλου, Σ. Λαλάς, Α. Μπατρίνου και Ι. Κανδαράκης. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Σύγχρονες Τάσεις Στον Τομέα Των Λιπών Και Ελαίων» που οργανώθηκε από το Greek Lipid Forum. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα (8-9 Ιουνίου).
 31. Χαρακτηρισμός του ελαιολάδου ως προς τη γεωγραφική του προέλευση με την χρήση της Principal Component Analysis βασισμένη στο επί τοις εκατό ποσοστό των λιπαρών οξέων. (2005). Β. Ντουρτόγλου, Θ. Ντουρτόγλου, Α. Μάμαλος, Θ. Λουπέτης, Β. Διαμαντοπούλου, Ε. Στεφάνου και Σ. Λαλάς. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Σύγχρονες Τάσεις Στον Τομέα Των Λιπών Και Ελαίων» που οργανώθηκε από το Greek Lipid Forum. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα (8-9 Ιουνίου).
 32. Re-evaluation of bioactivities of various plants (Origanum dictamnus, Thymus and Myrtus species) of Greek origin, before and after encapsulation in liposomes. (2005). I. Chinou, O. Gortzi, C. Liolios, S. Lalas and I. Tsaknis. 53rd Annual Congress of GA, Florence, Italy (21st-25th August).
 33. Application of cloud point temperature extraction with the aid of surfactants in the isolation of physical antioxidants (phenols and vitamin E) from olive mill wastewater (OMW) and wine production wastes. (2005). E. Katsoyannos, A. Chatzilazarou, O. Gortzi, S. Lalas, Sp. Konteles and P. Tataridis. 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Thessaloniki – Greece (8th-12th October).
 34. Ethnobotanical review of the Greek endemic plant Origanum dictamnus. Volatile constituents-Biological activities. (2005). C. Liolios, S. Lalas, E. Protopappa, I. Tsaknis, I. Chinou. Conference of the Phytochemical Society of Europe: “Phytotherapy - the role of an ancient tradition in modern times”. Funchal, Madeira, Spain (1st-5th November).
 35. Μελέτες- χρήσεις φυσικών προϊόντων (πρόπολη και βασιλικός πολτός) Ελληνικής προέλευσης στην κοσμητολογία – αισθητική. (2005). Ο. Γκορτζή, Ι. Χήνου, Σ. Λαλάς και Ε. Πρωτόπαπα. 1ο Συνέδριο ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης «Καινοτόμος Ανάπτυξη και Τεχνολογία: Ποσοτική και Ποιοτική Αντιμετώπιση». Αθήνα (24 ως 26 Νοεμβρίου).
 36. Απομόνωση αντιοξειδωτικών από αρωματικά φυτά [Myrtus communis, Origanum dictamnus (άγριος και καλλιεργημένος)] για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών. (2005). Ο. Γκορτζή, Ι. Χήνου, Σ. Λαλάς και Ι. Τσάκνης. 1ο Συνέδριο ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης «Καινοτόμος Ανάπτυξη και Τεχνολογία: Ποσοτική και Ποιοτική Αντιμετώπιση». Αθήνα (24 ως 26 Νοεμβρίου).
 37. Screening for antioxidant activity of Greek plant extracts. (2006). N. Aligiannis, E. Kalpoutzakis, O. Gortzi, S. Lalas, A.I. Skaltsounis and S. Mitakou. 4th International Conference on Natural Products: A change for the future of mankind. Leysin, Switzerland (28th – 31st May).
 38. Επανεκτίμηση της βιοδραστικότητας του βασιλικού πολτού μετά τον εγκλωβισμό σε λιποσώματα. (2006). Ό. Γκορτζή, E. Μέλλιου, Σ. Λαλάς, Ι. Τσάκνης, I. Χήνου και Ε. Πρωτόπαπα. Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Βιοτεχνολογίας με θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βιοτεχνολογία». Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα (5 Ιουνίου).
 39. Extraction of natural antioxidants (polyphenols, carotens, tocopherols) from food industry wastes with cloud point extraction using food grade surfactants. (2006). E. Katsoyannos, A. Chatzilazarou, O. Gortzi, S. Lalas, and E. Dourtoglou. 2nd International Congress of Bioprocesses in Food Industries (ICBF-2006). University of Patras, Rio-Patras, Greece (18th-21st June).
 40. Effect of essential oil of Citrus cinensis cv new hall – Citrus aurantium (indigenous in Greece) upon growth of Yarrowia lipolytica. (2006). O. Gortzi, S. Papanikolaou, S. Lalas, M. Galiotou-Panayotou and P. Mitliaga. International Congress and 54th Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research (GA 2006) Helsinki, Finland (29th August-2nd September).
 41. Μελέτες- χρήσεις φυσικών προϊόντων (πρόπολη και βασιλικός πολτός) Ελληνικής προέλευσης στην κοσμητολογία – αισθητική. (2006). Ο. Γκορτζή, Ι. Χήνου, Σ. Λαλάς, Β. Κεφαλά και Ε. Πρωτόπαπα. 2ο Συνέδριο ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης «Καινοτόμος Ανάπτυξη και Τεχνολογία: Ποσοτική και Ποιοτική Αντιμετώπιση». Αθήνα (22 ως 24 Νοεμβρίου).
 42. Απομόνωση αντιοξειδωτικών από αρωματικά φυτά Origanum dictamnus (άγριος και καλλιεργημένος) για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών. (2006). Ο. Γκορτζή, Ι. Χήνου, Σ. Λαλάς, A. Χατζηλαζάρου και Ι. Τσάκνης. 2ο Συνέδριο ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης «Καινοτόμος Ανάπτυξη και Τεχνολογία: Ποσοτική και Ποιοτική Αντιμετώπιση». Αθήνα (22 ως 24 Νοεμβρίου).
 43. Effect of essential oil of Citrus cinensis cv new hall – Citrus aurantium upon growth of Yarrowia lipolytica and Saccharomyces ceresiviae. (2007). S. Papanikolaou, O.Gortzi, E. Margeli, N. Niklis, P. Mitliaga, P. Diamantopoulou and S. Lalas. 5th International Congress on Food technology with the title «Consumer Protection through Food Process Improvement & Innovation in the Real World». Hellenic Association of Food Technologists (PETET). Θεσσαλονίκη (9-11 Μαρτίου).
 44. Extraction of natural antioxidants (polyphenols, carotens, tocopherols) from food industry wastes with cloud point extraction using food grade surfactants. (2007). E. Katsoyannos, A. Chatzilazarou, O. Gortzi, S. Lalas, and Sp. Konteles. 5th International Congress on Food technology with the title «Consumer Protection through Food Process Improvement & Innovation in the Real World». Hellenic Association of Food Technologists (PETET). Θεσσαλονίκη (9-11 Μαρτίου).
 45. Enhanced bioactivity of Citrus limon (Lemon Greek cultivar) extracts, essential oil and isolated compounds before and after encapsulation in liposomes. (2007). O. Gortzi, S. Lalas, J. Tsaknis, I. Chinou. International Congress and 55th Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research (GA 2007). Graz, Austria (2nd-6th September).
 46. Βελτιστοποίηση των Βιολογικών Δράσεων Αιθέριων Ελαίων Ελληνικών Αρωματικών Φυτών (Mελέτη βιοδραστικότητας αιθερίου ελαίου του Citrus limon, πριν και μετά από τον εγκλωβισμό σε λιποσώματα). (2007). Ό. Γκορτζή, Σ. Λαλάς, Π. Μητλιάγκα, Ν. Νίκλης, Π. Καμαρινού, Π. Πετρόπουλος, Ι. Χήνου. Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων του ερευνητικού έργου Αρχιμήδη ΙΙ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Φλώρινα & Γρεβενά (29 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου).
 47. Hepatoprotective effect of Pistacia lenticus var. Chia total extract against carbon tetrachlorideinduced liver damage in rats. (2008). Mavridis S.K., Gortzi O., Lalas S., Paraschos S., Skaltsounis A.L., Pappas I.S. 7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF. Natural Products with Pharmaceutical, Nutraceutical, Cosmetic and Agrochemical Interest. Athenaeum Intercontinental. Athens Greece (3-8 August).
 48. Chemical composition biological activities of selected samples of propolis from South Greece (2010). Graikou K., Chinou I., Gortzi O., Lalas S. 58th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Βerlin, Germany (29 August- 2nd September).
 49. Εμπλουτισμός επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών σε φυσικά αντιοξειδωτικά (2010). Β. Αθανασιάδης, Σ. Λαλάς, Ό. Γκορτζή, Ι. Γιοβανούδης, Μ. Μπουνίτση και Ι. Τσάκνης. Ημερίδας με τίτλο "Νέες Τεχνολογίες στα Τρόφιμα" που οργανώθηκε από το "Εργαστήριο Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών" του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγρο-οικοσυστημάτων (ΙΤΕΔΑ) στην Καρδίτσα (27-11-2010).
 50. Η αξία του τυποποιημένου προϊόντος στην επαγγελματική εστίαση (2011). Σ. Λαλάς. 1ο Συμπόσιο Βαλκανικών Χωρών Επαγγελματιών Επισιτιστικού Κλάδου στα πλαίσια της 21ης Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων, Ποτών Μηχανημάτων & Εξοπλισμού (DETROP), Θεσσαλονίκη (10-03-2011).
 51. Extraction of tocopherols from olive mill wastewater using cloud point extraction. (2012). O. Gortzi, E. Katsoyannos, Ar. Chatzilazarou, V. Athanasiadis, I. Giovanoudis, E. Iliadou, Al. Papachatzis, and S. Lalas. 15th International Conference on Fat Soluble Vitamins, FSV 2012, Kalabaka, Greece (22-24 March).
 52. Development and evaluation of a novel membrane mimic system (PC/CHOL liposome- β-Lg formulation) for vitamin E delivery. (2012). M. Rovoli, O. Gortzi, S. Lalas and G. Kontopidis. 15th International Conference on Fat Soluble Vitamins, FSV 2012, Kalabaka, Greece (22-24 March). Η εργασία βραβεύτηκε από την La Societe Francophone Vitamines et Biofacteurs (http://www.sfvb.org/).
 53. Preparation and characterization of Chios mastic gum fractions before and after encapsulation in liposomes by three different methods. (2013). O. Gortzi, V. Athanasiadis, S. Lalas, J. Tsaknis. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σύγχρονες Τάσεις στον Τομέα των Λιπιδίων» που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη και Τεχνολογία Λιπιδίων (Greek Lipid Forum). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα (29 Mαρτίου).

Ερευνητικά Έργα

 1. Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων με προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους. ΕΠΕΑΕΚ II (Αρχιμήδης Ι – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.).
 2. Απομόνωση αντιοξειδωτικών από αρωματικά φυτά για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών. ΕΠΕΑΕΚ II (Αρχιμήδης Ι – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.).
 3. Μελέτες - χρήσεις φυσικών προϊόντων ελληνικής προέλευσης στην κοσμητολογία - αισθητική. ΕΠΕΑΕΚ II (Αρχιμήδης Ι – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.).
 4. Ανάπτυξη νέας τεχνολογίας για την ταχεία αποπίκρυνση της ελιάς και την παρασκευή υψηλής θρεπτικής αξίας προϊόντων. ΕΠΕΑΕΚ II (Αρχιμήδης Ι– Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.).
 5. Εφαρμογή τεχνικώς απλών καθαρών τεχνολογιών (εκχύλιση σε θερμοκρασία νέφωσης, αερόβια θερμόφιλη λιπασματοποίηση) σε ολοκληρωμένο σύστημα πλήρους αξιοποίησης αποβλήτων οινοποίησης για την παραγωγή φυσικών αντιοξειδωτικών και φυτοχώματος. (ΑΘΗΝΑ 2004 - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας).
 6. Μελέτη φυσικών συστατικών και βιολογικών δράσεων παραδοσιακών ηδύποτων: Μαστίχα Χίου και Κίτρου Νάξου. (ΑΘΗΝΑ 2004 - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας).
 7. Βελτιστοποίηση των βιολογικών δράσεων αιθέριων ελαίων ελληνικών αρωματικών φυτών. ΕΠΕΑΕΚ II (Αρχιμήδης II - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.).
 8. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Dairy Farm στα πλαίσια του Leonardo da Vinci. Συμμετέχοντες: Βέλγιο (Food-MAC Network - MAC-Team aisbl), Γαλλία (CCC - Communaute de Communes du Cezallier, ENIVL Aurillac Ecole Nationale des Industries Laitieres et de la Viande d Aurillac Syndicat des Jeunes Agriculteurs du Cantal), Ελλάδα (T.E.I. Αθήνας, ATExcelixi, Εθνική Επιτροπή Γάλακτος, Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε.), Ουγγαρία (Szechenyi Istvan - Agricultural secondary technical and vocational school, METE - Hungarian Scientific Society for Food Industry, HBMTAK Chamber of Agriculture Hajdu-Bihar County), Πορτογαλία (AESBUC – Associacao para a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Catolica, ANCOSE - Associacao Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela).
 9. Δημιουργία τροποποιημένων παραγωγικών διαδικασιών για την παραγωγή διαφορών ειδών επιτραπέζιας ελιάς εμπλουτισμένων σε φυσικά αντιοξειδωτικά με απώτερο σκοπό την δημιουργία λειτουργικών προϊόντων για την Εταιρία ΡΟΗ Α.E.
 10. Παρασκευή νανοτεμαχιδίων διασποράς που περιέχουν πρόπολη με απώτερο σκοπό την απόσμηση της καθώς και την αύξηση της διαλυτότητας της σε υδατικά μέσα για την Εταιρία Μελισσοκομική Ελλάς-Κωνσταντίνος Ντούλιας. Πρόγραμμα στα πλαίσια της Δράσης Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 11. Εκτίμηση της αντιμικροβιακής δράσης των κλασμάτων της μαστίχας πριν και μετά τον εγκλωβισμό τους σε λιποθυμικούς φορείς με στόχο την επιμήκυνση του χρόνου ζωής και την βελτιστοποίηση βιολογικών δράσεων και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών προϊόντων γάλακτος (Study of the antimicrobial activity of Chios mastic gum fractions before and after encapsulation in liposomes in order to prolong the shelf life and enhance the biological activities and sensory characteristics of milk products). Έργο Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας (κωδικός MIS 379389).
 12. Έρευνα και ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης υγιεινής τροφίμων (haccp) για την εταιρία Selective Foods E.Π.E..
 13. Εστίαση-Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης - Παρεμβατικά προγράμματα. (MIS 372969). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Υπεύθυνος έργου: Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων) (Μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας)
 14. Μελέτη βελτιστοποίησης λειτουργίας της μονάδας εκχύλισης φυσικών αντιοξειδωτικών από φύλλα ελιάς με το διακριτικό όνομα Belis για την Εταιρία ΡΟΗ Α.E.
 15. Μνημόνιο συνεργασίας με την εταιρία ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. (Χημική και Γεωργική Βιομηχανία-Έρευνα). Ανάπτυξη προγραμμάτων και εργασιών έρευνας στα θέματα Ι) Ανάλυση φυσικών εκχυλισμάτων (π.χ. αιθερίων ελαίων), ΙΙ) Ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων, ΙΙΙ) Μέτρηση αντοχής λιπαρών υλών στην οξείδωση, IV) Μέτρηση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, V) Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων, VI) Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε αφλατοξίνες, VII) Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θρεπτικά στοιχεία (π.χ. βιταμίνες), VIII) Δημιουργία λειτουργικών τροφίμων με έμφαση στην μικροενκαψυλίωση βιοδραστικών συστατικών, IX) Διαχείριση και αξιοποίηση απόβλητων βιομηχανιών τροφίμων για την δημιουργία προϊόντων προστιθέμενης αξίας, X) Αύξηση του χρόνου ζωής και βελτίωση της βιοδραστικότητας μικροσυστατικών των τροφίμων με προσθήκη εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων, XI) Βελτιστοποίηση βιοδιαθεσιμότητας βιταμινών και ιχνοστοιχείων και XII) Εκτίμηση χημικών και βιολογικών κινδύνων στα τρόφιμα, ανίχνευση και προσδιορισμός αλλεργιογόνων σε τρόφιμα και σε αγροτικά προϊόντα.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Λαλάς Σταύρος
+30 24410 41082
Διευθυντής
Γκορτζή Όλγα
+30 24410 41082
Διευθυντής
Τσιότσιας Αρσένης
+30 6984288955
Διευθυντής
Μαλισσιόβα Ελένη
Διευθυντής
Γιοβανούδης Ιωάννης
+30 24410 41082
Καθηγητής
Χουλιαράς Νικόλαος
+30 2410 684277
Αναπληρωτής Καθηγητής
Παπαχατζής Αλέξανδρος
+30 2410 684283
Αναπληρωτής Καθηγητής
Παπαϊωάννου Άγγελος
+30 2410 684448
Ανώτερος Ερευνητής
Γκουγκουλιάς Νικόλαος
+30 2410 684439
Ανώτερος Ερευνητής
Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
+30 6977501836
Ερευνητής
Χριστοφορίδου Στυλιανή
+30 24410 41082
Ερευνητής
Αθανασιάδης Βασίλειος
+30 24410 41082
Ερευνητής
Δοβρίκη Ελένη
+30 2410 684650