Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και Γεωργικής Φαρμακολογίας

laboratory image
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 21341 341234
ntsirop@agr.uth.gr

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Αναλυτικής Χημείας, Οργανικής Χημείας και Φυσικοχημείας, όπως αυτά εφαρμόζονται στις Γεωπονικές Επιστήμες, της Γενικής και Ειδικής Γεωργικής Φαρμακολογίας και της Οικοτοξικολογίας. Δραστηριοποιείται στις χρωματογραφικές τεχνικές και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη, επικύρωση και εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης για τον προσδιορισμό οργανικών ενώσεων, όπως υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, συναφείς οργανικές ουσίες, φυτοχημικά, τοξικά μόρια. Οι εφαρμογές αφορούν στον έλεγχο ποιότητας αέρα (ανοικτών και εσωτερικών χώρων), νερού, αγροτικών και άλλων προϊόντων καθώς και στην τύχη των γεωργικών φαρμάκων τόσο στην πορεία της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων όσο και στο περιβάλλον και στις οδούς απομάκρυνσής τους.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 465 05/03/2004

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Περιβαλλοντική Αναλυτική Χημεία – Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος.
 2. Ανάπτυξη και Επικύρωση Αναλυτικών Μεθόδων - Ανάλυση Υπολειμμάτων.
 3. Πορεία και Συμπεριφορά Γεωργικών Φαρμάκων και Φυτοφαρμάκων στα Τρόφιμα και στο Περιβάλλον - Διαχείριση Ρύπανσης στη Φυτική Παραγωγή.
 4. Αποτελεσματικότητα Φυτοχημικών Ουσιών ως Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας.
 2. Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης.
 3. Συστήματα Εκχύλισης και Μικροεκχύλισης.
 4. Βασική Εργαστηριακή Υποδομή.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Μέθοδοι ανάλυσης και προσδιορισμού οργανικών ενώσεων
 2. Ελεγχος ποότητας νερού
 3. Ανάλυση Υπολειμμάτων
 4. Συμπεριφορά γεωργικών Φαρμάκων
 5. Ελεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. 42 εργασίες σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 60 παρουσιάσεις σε επιστημονικά Συνέδρια και Πρακτικά επιστημονικών συμποσίων.
 2. Περισσότερες από 350 ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο.
 3. Επίβλεψη διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών.

Ερευνητικά Έργα

 1. «Η χρήση του όζοντος ως μέσο μετασυλλεκτικής διαχείρισης οπωροκηπευτικών προϊόντων» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Μ. Βασιλακάκη του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. (ΘΑΛΗΣ), 2012–2015.
 2. «Αποτίμηση στο πεδίο της αποτελεσματικότητας και της οικοτοξικότητας διάφορων φυσικής προέλευσης γεωργικών φαρμάκων (ΦΠΓΦ) για φυτοπροστατευτική – νηματωδοκτόνο δράση σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Τσιρόπουλο του Τμήματος Γεωπονίας του Π.Θ. ( Δράση Στοχευμένης Έρευνας– Επιτροπή Ερευνών Π.Θ.), 2012–2013.
 3. «Αξιολόγηση των βιοκλινών για την απορρύπανση υγρών αποβλήτων γεωργικής προέλευσης: biobeds» (Ινστιτούτο προώθησης Έρευνας Κύπρου με φορέα υλοποίησης την Food Lab Ltd) με Επιστημονικά Υπεύθυνο για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τον Επίκουρο Καθηγητή Δ. Καρπούζα του Τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας του Π.Θ., 2009–2011.
 4. «Διερεύνηση της συμπεριφοράς φυτοπροστατευτικών ουσιών στο περιβάλλον φυσικά αεριζόμενου θερμοκηπίου» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κ. Κίττα του Τμήματος Γεωπονίας του Π.Θ. (Διακρατικό Ελλάδας–Γαλλίας, ΠΛΑΤΩΝ), 2006–2008.
 5. «Μελέτη της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, της βιολογικής αποτελεσματικότητας και της επίδρασης σε οργανισμούς–δείκτες οικοτοξικότητας του οργανοφωσφορικού νηματωδοκτόνου fosthiazate" Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Τσιρόπουλο του Τμήματος Γεωπονίας του Π.Θ. ( ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ), 2005–2007.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Τσιρόπουλος Νικόλαος
+30 24210 93193
Υποψήφια Διδάκτορας
Παπαδή - Ψύλλου Ασημίνα
+30 24210 93194
Τεχνικός
Γκόλια Ευαγγελία
+30 24210 93194