Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
101 Αστικός Σχεδιασμός, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων, πράσινη αρχιτεκτονική και αστικός σχεδιασμός, Αστική Ανάπλαση και Αναγέννηση αστικών περιοχών και πόλεων, Χωρική Ανάλυση, Συντακτική Ανάλυση αστικού χώρου Εργαστήριο Μορφολογίας του Αστικού Χώρου
+30 24210 74422
Γοσποδίνη Αναστασία Ασπασία Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
102 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
103 Ασφάλεια ΣΑΕ. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
104 Ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς και φορείς Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας και Ψυχοπαιδαγωγικής Συμβουλευτικής
+30 24210 74892
Ανδρέου Ελένη Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
105 Αυτόματη εξαγωγή δεδομένων (αποδελτίωση) από τον παγκόσμιο ιστό και επαναχρησιμοποίησή τους (δημιουργία dataset για ερευνητικούς σκοπούς, Web 2.0 εφαρμογές, κτλ). Εργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού και Γνώσης
+30 2410 684522
Σάββας Ηλίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
106 Αυτοχρηματοδοτούμενα Σεμινάρια σε Αρχιτεκτονική ΗΥ, ΣΑΕ και ΨΕΣ, Υλικό Υπολογιστών κλπ. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
107 Αυτοψίες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μετρήσεις – υπολογισμούς – διάγνωση προβλημάτων Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών
+30 24210 74013
Σταματέλλος Αναστάσιος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
108 Βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων αναλύσεων χωρικών δεδομένων και τάσεις Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου
+30 24210 74471
Περάκης Κωνσταντίνος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
109 Βελτιστοποίηση γεωμετρία κοπτικών για φραίζα (EXPOMETAL). Εργαστήριο Σχεδιασμού και Κατασκευών
+30 2410 684322
Κεχαγιάς Ιωάννης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
110 Βελτιστοποίηση διατάξεων ηλιοπροστασίας Ομάδα Ενεργειακού Σχεδιασμού και Εσωτερικού Κτηριακού Περιβάλλοντος
+30 24210 74312
Τσαγκρασούλης Αριστείδης Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
111 Βελτιστοποίηση κατανάλωσης ισχύος / επίδοσης σε ενσωματωμένα συστήματα, συστήματα υψηλών επιδόσεων και κατανεμημένα συστήματα με ασύρματη επικοινωνία Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών
+30 24210 74704
Λάλης Σπύρος,Μπέλλας Νικόλαος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
112 Βελτιστοποίηση κοπής Πλάσματος (Margas). Εργαστήριο Σχεδιασμού και Κατασκευών
+30 2410 684322
Κεχαγιάς Ιωάννης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
113 Βιοδοκιμές –αξιολόγηση βιοδραστικών ουσιών σε καρκινικές σειρές. Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος
+30 2410 565232
Παπαδοπούλου Καλλιόπη Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
114 ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: α) Μελέτη & σχεδίαση νέων πρωτότυπων μηχανών, β) Πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών και δοκιμών πεδίου, γ) Σύνταξη εκθέσεων δοκιμών, δ) Σύνταξη τεχνικών φακέλων, Πιστοποίηση μηχανημάτων & Έκδοση πιστοποιητικών CE, ε) Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων, στ) Μεταφορά τεχνογνωσίας & Τεχνομεσιτεία. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Ενέργειας και Συστημάτων Τεχνολογίας
+30 2410 684216
Γράβαλος Ιωάννης Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
115 ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: α) Αξιολόγηση βιομηχανικών προϊόντων με τη χρήση τεχνικών μη καταστροφικού ελέγχου, β) Πρόληψη & Διάγνωση βλαβών γραμμών παραγωγικής διαδικασίας, γ) Τεχνική εκπαίδευση για υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Ενέργειας και Συστημάτων Τεχνολογίας
+30 2410 684216
Γράβαλος Ιωάννης Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
116 ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ: α) Ανάπτυξη πρωτότυπων βιοκαυσίμων, β) Αναλυτικές μετρήσεις (μέτρηση θερμογόνου ικανότητας, μέτρηση τέφρας, μέτρηση ιξώδους, μέτρηση εκπεμπόμενων ρύπων, κ.ά.). Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Ενέργειας και Συστημάτων Τεχνολογίας
+30 2410 684216
Γράβαλος Ιωάννης Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
117 Βιοχημικές αναλύσεις. Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας
+30 24105 65297
Λεωνίδας Δημήτριος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
118 Δανεισμός οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
+30 24210 74797
Βαν Μπούσχοτεν Ρίκη Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
119 Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών προς τρίτους για παροχή του εξοπλισμού και της τεχνογνωσίας του ΕΑ. Εργαστήριο Αρχαιολογίας
+30 24210 74874
Μαζαράκης Αινιάν Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
120 Δημιουργία βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων. Εργαστήριο Ιστορίας
+30 24210 74844
Γουναρίδης Πάρις Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας