Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
161 Ειδικά έργα αντιστηρίξεων Εργαστήριο Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής
+30 24210 74149
Κωμοδρόμος Αιμίλιος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
162 Ειδικές αναπτυξιακές μελέτες Κέντρο Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης
+30 24210 74467
Πετράκος Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
163 Ειδικές αναπτυξιακές μελέτες Εργαστήριο Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Πολιτικών
+30 24210 74467
Πετράκος Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
164 Ειδικές Μελέτες Αυτομάτου Ελέγχου. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
165 Ειδικές Μελέτες Δύσκολων Μετρήσεων. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
166 Ειδικές Μελέτες σε Βιοϊατρικά Προβλήματα. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
167 Ειδικές Μελέτες σε Ρομποτική. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
168 Ειδικές Μελέτες σε Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
169 Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων οργάνωσης παραγωγής επιχειρήσεων. Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας
+30 24401 79206
Παπαδόπουλος Ιωάννης Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
170 Εκθέσεις τεκμηρίωσης Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΕΥΤΕΠΟΑ)
2421074470
Σκάγιαννης Παντολέων Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
171 Εκπαιδευση αγροτων σε συγχρονες καλλιεργειες. Εργαστήριο Δενδροκηπευτικών και Εδαφικών Πόρων
+30 2410 684283
Παπαχατζής Αλέξανδρος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
172 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματιών Οδηγών ώστε να μπορούν να εκπαιδεύουν επαγγελματίες οδηγούς για τη λήψη του ΠΕΙ ( Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Οδηγών Μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών), αλλά και της περιοδικής επανεκπαίδευσής τους όπως προβλέπει η απόφαση 33243/4894, ΦΕΚ 2250/2-8-2012. Πιθανοί λήπτες υπηρεσιών Εκπαιδευτές & Σχολές εκπαίδευσης Επαγγελματιών Οδηγών. Εργαστήριο Οδοποιίας
+30 24210 74174
Ηλιού Νικόλαος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
173 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ερασιτεχνών Οδηγών ώστε να μπορούν να εκπαιδεύουν ερασιτέχνες οδηγούς σε δυσμενείς συνθήκες οδήγησης που δεν είναι δυνατόν να γίνουν σε εκπαιδευτικό αυτοκίνητο λόγω επικινδυνότητας. Πιθανή συνέργεια Σχολών Οδήγησης και Πανεπιστημίου σε αυτή καθ’ εαυτή την εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, την περιοδική αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης κλπ. Εργαστήριο Οδοποιίας
+30 24210 74174
Ηλιού Νικόλαος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
174 Εκπαίδευση επαγγελματικών οδηγών σε θέματα ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ECO DRIVING τόσο σε θεωρητικό επίπεδο (διαλέξεις, εκπαιδευτικό υλικό κλπ) όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο (πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένους προσομοιωτές οδήγησης σε πληθώρα οδηγικών περιβαλλόντων ( Αστικό, υπεραστικό, καιρικές συνθήκες, επήρεια αλκοόλ, πνευματική και σωματική κόπωση κλπ). Πιθανοί λήπτες υπηρεσιών Εταιρείες που διαθέτουν στόλους επαγγελματικών οχημάτων Εργαστήριο Οδοποιίας
+30 24210 74174
Ηλιού Νικόλαος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
175 Εκπαίδευση επιστημόνων στα αντικείμενα της αναισθησιολογίας, της εντατικής θεραπείας, της απεικονιστικής διαγνωστικής, της οφθαλμολογίας και της χειρουργικής των ζώων Χειρουργική Κλινική
+30 24410 66060
Γαλάτος Απόστολος Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
176 Εκπαίδευση σε Νέες Αρθροσκοπικές Τεχνικές σε Νέους Ιατρούς. Κέντρο Εκπαίδευσης στην Αρθροσκοπική και Ελάχιστα Παρεμβατική Χειρουργική
+30 2413 501199
Χαντές Μιχαήλ Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
177 Εκπαίδευση φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών, προγράμματα κατάρτισης και διά βίου μάθησης σε αρχιτέκτονες-πολεοδόμους Εργαστήριο Μορφολογίας του Αστικού Χώρου
+30 24210 74422
Γοσποδίνη Αναστασία Ασπασία Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
178 Εκπαίδευση-επιμόρφωση σε θέματα αειφόρου καλλιέργειας καρποφόρων δέντρων και θάμνων και μετασυλλεκτικής διακίνησης των οπωροκηπευτικών Εργαστήριο Δενδροκομίας
+30 24210 93181
Νάνος Γιώργος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
179 Εκπαίδευσης στο σχεδιασμό και την κατασκευή διδακτικού υλικού για τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον. Eργαστήριο Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
+30 24210 74749
Χρονάκη Άννα Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
180 Εκπαίδευσης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων για τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον. Eργαστήριο Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
+30 24210 74749
Χρονάκη Άννα Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας