Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
181 Εκπόνηση εθνογραφικών μελετών. Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
+30 24210 74797
Βαν Μπούσχοτεν Ρίκη Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
182 Εκπόνηση Εκθέσεων Εκτίμησης Κινδύνου και λήψης διορθωτικών μέτρων Υγιεινής . Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
+30 2410 565007
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
183 Εκπόνηση Εξειδικευμένων Σχεδίων Δράσης για την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων μικρής κλίμακας με την οργάνωση βημάτων υλοποίησης, που συνοδεύεται από οδηγό εφαρμογής Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου
+30 24210 74463
Γούσιος Δημήτρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
184 Εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τις ανάγκες κρατικών φορέων, Περιφερειών και Δήμων καθώς και άλλων τοπικών κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, με παράλληλη υποστήριξη στην εφαρμογή και παρακολούθηση των δράσεων Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου
+30 24210 74463
Γούσιος Δημήτρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
185 Εκπόνηση ερευνών και μελετών για ζητήματα προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής
+30 24210 74494
Δέφνερ Αλέξιος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
186 Εκπόνηση ερευνών και μελετών για την αστική αναγέννηση (regeneration) των κέντρων ελληνικών πόλεων Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής
+30 24210 74494
Δέφνερ Αλέξιος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
187 Εκπόνηση μελετών (τεχνο-οικονομικές μελέτες, επιχειρησιακά προγράμματα κ.α.) Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΕΥΤΕΠΟΑ)
2421074470
Σκάγιαννης Παντολέων Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
188 Εκπόνηση μελετών Marketing και Business Plans επιχειρήσεων. Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας
+30 24401 79206
Παπαδόπουλος Ιωάννης Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
189 Εκπόνηση πολιτιστικών σχεδίων (cultural plans) για πόλεις, οικισμούς και περιφέρειες Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής
+30 24210 74494
Δέφνερ Αλέξιος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
190 Εκπόνηση πρότυπων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών πάνω σε ειδικά θέματα ανάπτυξης του ύπαιθρου χώρου, όπως τουριστικής ανάπτυξης, οργάνωση τουριστικού- πολιτιστικού προϊόντος, οργάνωσης και ανάδειξης εφοδιαστικών αλυσίδων αγροτικών προϊόντων Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου
+30 24210 74463
Γούσιος Δημήτρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
191 Εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων μάρκετινγκ και branding τόπου για πόλεις, οικισμούς, περιφέρειες, οργανισμούς, ειδικές κατηγορίες χώρων (π.χ. μουσεία ) Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής
+30 24210 74494
Δέφνερ Αλέξιος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
192 Εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων χρόνου (time master plans) για πόλεις και οικισμούς Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής
+30 24210 74494
Δέφνερ Αλέξιος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
193 Εκπόνηση σχεδίων χωρικής οργάνωσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που αναφέρονται σε χρήσεις γης, χωρικές ρυθμίσεις, και στη χωρική εξειδίκευση αναπτυξιακών προγραμμάτων Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου
+30 24210 74463
Γούσιος Δημήτρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
194 Εκπόνηση τουριστικών ερευνών και μελετών Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής
+30 24210 74494
Δέφνερ Αλέξιος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
195 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση ποιότητας συστημάτων λογισμικού. Εργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού και Γνώσης
+30 2410 684522
Σάββας Ηλίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
196 Εκτίμηση απόδοσης και σχεδιασμός συστημάτων υπηρεσιών με αναμονές (π.χ., τηλεφωνικά κέντρα, ιατρικές υπηρεσίες, τουριστικές υπηρεσίες, κτλ) Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής
+30 24210 74055
Λυμπερόπουλος Γεώργιος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
197 Εκτίμηση καταπόνησης και παραγωγικότητας καρποφόρων δέντρων και θάμνων Εργαστήριο Δενδροκομίας
+30 24210 93181
Νάνος Γιώργος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
198 Εκτίμηση καταπόνησης καρπών κατά τη μετασυλλεκτική διακίνηση Εργαστήριο Δενδροκομίας
+30 24210 93181
Νάνος Γιώργος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
199 Εκτίμηση μηχανικών ιδιοτήτων νυχιών ζώων Εργαστήριο Βιοχημείας
+30 24410 66058
Κοντοπίδης Γεώργιος Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
200 Εκτίμηση μικροβιακού φορτίου που προκαλεί υποβάθμιση σε φυτικά προϊόντα που προορίζονται για φαρμακευτική ή διατροφική χρήση. Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος
+30 2410 565232
Παπαδοπούλου Καλλιόπη Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας