Κοινωνικά ΔίκτυαΟριστικά Κείμενα

Ο Ενεργειακός Τομέας στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές

Οριστικά κείμενα για τον τομέα της Ενέργειας, τις προοπτικές ανάπτυξής του με ορίζοντα το 2020 και βασικά ερωτήματα προς τον περιφερειακό ιστό. Η διαβούλευση έκλεισε στις 31-12-2013.


Οριστικό κείμενο διαβούλευσης
Ο Ενεργειακός Τομέας στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές


Παρουσιάσεις
Εισηγητής - Τάσος Σταματέλλος: Ενέργεια, Παρουσίαση growth story Τομέα Ενέργειας, Συνέργειες με άλλές θεματικές Ομάδες Εργασίας, Απαντήσεις στα ερωτήματα του WGmandate
Εισηγήτρια - Σαραφίδου Μελίνα Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Προϊσταμένη): Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυους Εξειδίκευσης RIS3 στη Περιφέρεια Θεσσαλίας στου τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος
Εισηγητής – Ιωάννης Τόλιας (Σύμβουλος Ανάπτυξης-Μέλος της ομάδας σχεδιασμού RIS3 Θεσσαλίας): Η προσέγγιση της ευφυούς εξειδίκευσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 2014-2020
Εισηγητές - Σταματέλλος Α. και Δαναλάτος Ν. (Καθηγητές Πανεπιστημίου Θεσσαλίας): Αποτελέσματα Α΄ κύκλου διαβούλευσης για τον τομέα της Ενέργειας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.