Κοινωνικά ΔίκτυαΜιλώ για το Πανεπιστήμιό μου


Μιλώ για το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του τμήματος


Μιλώ για το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Μιλά ο καθηγητής Δαναλάτος Νικόλαος

Η γεωργία μαζί με την ναυτιλία και τον τουρισμό αποτελούν το τρίπτυχο του δυναμικού παραγωγής αγαθών και ανάπτυξης της Ελλάδας. Ο γεωργικός τομέας απασχολεί περί το 1,5 εκ. κατοίκους ενώ η οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ανέρχονται περί τα 40 εκ. στρ. Έτσι ο λόγος καλλιεργούμενης έκτασης (40 εκ. στρ.) προς πληθυσμό (11 εκ.) είναι ικανοποιητικός σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες γεωργικά χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. (Ιταλία, Η.Β., Γερμανία, Ολλανδία, Ιαπωνία, κλπ) και με βάση και την υψηλή παραγωγικότητα των Ελληνικών συστημάτων χρήσης γης (μελέτες Παν. Θεσσαλίας), η χώρα μπορεί να απολαμβάνει επάρκεια τροφής καλλιεργώντας το 25% των καλλιεργήσιμων γαιών, ενώ στις υπόλοιπες θα μπορούσαν να παράγονται γεωργικά προϊόντα ανάδελφης ποιότητας και πολύ υψηλής αξίας για να εφοδιάσουν την παγκόσμια κοινότητα.

Περισσότερα: Μιλά ο καθηγητής Δαναλάτος Νικόλαος


Μιλώ για το τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Μιλώ για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Μιλά ο καθηγητής Ηλιού Νικόλαος

Το πρόβλημα της Οδικής Ασφάλειας στην χώρα μας είναι ιδιαίτερα οξυμένο και δεν αποτελεί υπερβολή να συγκριθεί ευθέως με μια διαρκή πολεμική σύρραξη, όσο αφορά τον αριθμό των παθόντων.

Κύριος στόχος του Εργαστηρίου Οδοποιίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η διαρκής διερεύνηση και αξιολόγηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στη χώρα αλλά και των προσπαθειών και καινοτομιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για τη βελτίωση της ασφάλειας οδηγών, οχημάτων και πεζών στο ελληνικό οδικό δίκτυο.

Περισσότερα: Μιλά ο καθηγητής Ηλιού Νικόλαος


Μιλώ για το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Μιλώ για το τμήμα Κτηνιατρικής