Κοινωνικά ΔίκτυαΜιλώ για το Πανεπιστήμιό μου

Μιλά ο αναπληρωτής καθηγητής Καραμάνος Σπύρος

Την παρούσα περίοδο παρατηρείται σημαντική δραστηριότητα της βιομηχανίας των υδρογονανθράκων στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, με υψηλές προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη στις επόμενες δεκαετίες. Η περιοχή αυτή θεωρείται ως

  • διεθνής ενεργειακός διάδρομος για τη μεταφορά ενεργειακών πόρων (κυρίως φυσικό αέριο) από την Ανατολή (Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Μέση Ανατολή),
  • πολύ ελπιδοφόρος για την παραγωγή υδρογονανθράκων, με βάση τις πρόσφατες επιτυχημένες έρευνες σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Κύπρο.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια στρατηγική τοποθεσία, και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως τμήμα του Νότιου Ενεργειακού Διαδρόμου (π.χ. αγωγός ΤΑΡ), με προοπτική να αποτελέσει έναν ενεργειακό κόμβο, και ως περιοχή με σημαντικές δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής πετρελαίου & αερίου στο εγγύς μέλλον. Η ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής, εν μέσω οικονομικής κρίσης, θα έχει σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία, και ειδικά στον κλάδο των μηχανικών και των μεταλλικών κατασκευών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο απαιτούνται ειδικές θαλάσσιες κατασκευές σε μεγάλα βάθη που θα υποστηρίζουν την άντληση υδρογονανθράκων, ενώ είναι απαρραίτητη η κατασκευή αγωγών (χερσαίων και υποθαλάσσιων) για τη μεταφορά και διανομή των ενεργειακών πόρων. Επίσης, συχνά απαιτείται η κατασκευή μεγάλων τερματικών σταθμών (δεξαμενές, δοχεία πίεσης, σωληνώσεις).

Η δομική ακεραιότητα των εν λόγω κατασκευών είναι μείζονος σημασίας για την εξασφάλιση της ασφαλούς αποθήκευσης και της απρόσκοπτης ροής των ενεργειακών πόρων, καθώς και την πρόληψη ατυχημάτων. Υπάρχουν όμως ιδιαίτερα σημαντικές τεχνικές προκλήσεις διότι:

  • η περιοχή χαρακτηρίζεται από σημαντική σεισμική επικινδυνότητα,
  • το βάθος των θαλασσίων περιοχών ξεπερνά τα 2000 μέτρα.

Η ερευνητική μας ομάδα αναπτύσσει υπολογιστικά μοντέλα για τη δομική ανάλυση των κατασκευών αυτών, για την κατανόηση της μηχανικής συμπεριφοράς τους, τον ασφαλή δομικό σχεδιασμό τους και την εκτίμηση της δομικής τους ακεραιότητας, στοχεύοντας

  • στην ελαχιστοποίση των κινδύνων αστοχίας, η οποία θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στον πληθυσμό, το περιβάλλον και την οικονομία.
  • στον απρόσκοπτο εφοδιασμό ενεργιακών πόρων, ο οποίος αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα στο Βιογραφικό Σημείωμα του Καραμάνου Σπύρου.