Κοινωνικά ΔίκτυαΜιλώ για το Πανεπιστήμιό μου

Μιλά ο καθηγητής Ηλιού Νικόλαος

Το πρόβλημα της Οδικής Ασφάλειας στην χώρα μας είναι ιδιαίτερα οξυμένο και δεν αποτελεί υπερβολή να συγκριθεί ευθέως με μια διαρκή πολεμική σύρραξη, όσο αφορά τον αριθμό των παθόντων.

Κύριος στόχος του Εργαστηρίου Οδοποιίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η διαρκής διερεύνηση και αξιολόγηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στη χώρα αλλά και των προσπαθειών και καινοτομιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για τη βελτίωση της ασφάλειας οδηγών, οχημάτων και πεζών στο ελληνικό οδικό δίκτυο.

Η ερευνητική ενασχόληση του εργαστηρίου έχει να κάνει με την ανάλυση των στοιχείων οδικών ατυχημάτων, καθώς και με τις μεθοδολογίες και τις σύγχρονες τεχνολογίες, σχετικές με την οδική ασφάλεια, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί ή πρόκειται / προτείνεται να εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Η έρευνα έχει οδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις εγχώριες αδυναμίες και δυσκολίες σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο συμπεριφοράς οδηγών και υποδομών, οι οποίες αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάσχεσης στη βελτίωση των οδικών συνθηκών και του επιπέδου οδικής ασφάλειας στη χώρα.

Όσον αφορά στα θέματα επάρκειας Κανονισμών, Προδιαγραφών και Οδηγιών που σχετίζονται με την Οδική Ασφάλεια, διαπιστώνονται συνεχώς οι σημαντικές ελλείψεις αλλά κυρίως η συστηματική προχειρότητα που αντιμετωπίζει η Πολιτεία τα θέματα αυτά. Προκύπτουν Συστηματικά Οδηγίες και Προδιαγραφές με έλλειψη επιστημονικής κρίσης και τεκμηρίωσης και με διαδικασίες πολλές φορές δεοντολογικά απαράδεκτες (πχ. εκπόνηση οδηγιών και προδιαγραφών μέσα από τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών). Ακόμη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Οδικής Ασφάλειας γίνονται χωρίς στοιχειώδη επιστημονική κρίση και διαβούλευση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται έντονοι προβληματισμοί και ενστάσεις για την αποτελεσματικότητά τους και τη συνετή στοχευμένη απορρόφηση των ελάχιστων πλέον διατιθέμενων κονδυλίων για την Οδική Ασφάλεια.

Η Ερευνητική και Συμβουλευτική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Οδοποιίας αναπτύσσεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Πολιτικές Οδικής Ασφάλειας και Θεσμικό Πλαίσιο
  • Οδικό περιβάλλον (Σχεδιασμός, προδιαγραφές, εξοπλισμός οδού, επικίνδυνες θέσεις, έλεγχος οδικής ασφάλειας, διαχείριση ταχυτήτων, οδική ασφάλεια στα αστικά δίκτυα, σήραγγες, έξυπνη υποδομή, κλπ.)
  • Χρήστης Οδού (Συμπεριφορά οδηγού, νέοι οδηγοί, ηλικιωμένοι οδηγοί, πεζοί, δικυκλιστές, παιδιά, αλκοόλ, ταχύτητα, ζώνες ασφαλείας και κράνη κλπ.)
  • Οχήματα (Προδιαγραφές, εμπορευματικές μεταφορές, λεωφορεία, δίκυκλα, επικίνδυνα φορτία, νέες τεχνολογίες, κλπ.)
  • Ανάλυση και Αντιμετώπιση Ατυχημάτων και Νέες Τεχνολογίες
  • Κυκλοφοριακή εκπαίδευση, Αρχική και Δια Βίου εκπαίδευση οδηγών.

Θέματα ιδιαίτερα σημαντικά που δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη ένταση την τρέχουσα περίοδο είναι:

  • Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων - Συμβατότητα με Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 1317.
  • Οδική Ασφάλεια σε Σήραγγες.
  • Συνολικός Σχεδιασμός της Αρχικής και δια Βίου Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια στην Χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα στο Βιογραφικό Σημείωμα του Νικόλαου Ηλιού.