Κοινωνικά ΔίκτυαΥποστηρικτικό Υλικό - Ευρωπαϊκή Ένωση

RIS3 Key

Η Μεθοδολογία RIS3KEY για την εκκίνηση της διαδικασίας διαμόρφωσης της RIS3 και την υλοποίηση του πρώτου βήματος του Οδηγού.

Επισηναπτόμενα: RIS3 Key