Κοινωνικά ΔίκτυαΥποστηρικτικό Υλικό - Ευρωπαϊκή Ένωση

RIS3 Guide

Ο επίσημος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης.

Επισυναπτόμενα: European Commission. 2012. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3). Brussels: DG Regional Policy. May.