Κοινωνικά Δίκτυα


Προτάσεις έργων στο πλαίσιο του προγράμματος έξυπνη εξειδίκευση RIS3 στη Θεσσαλία.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο υποβολής προτάσεων RIS3.

Σχετικά Άρθρα