Κοινωνικά ΔίκτυαΟριστικά Κείμενα

Ενδιάμεσο Σχέδιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας με βάση την Έξυπνη Εξειδίκευση.

To Γραφείο μας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Θεσσαλίας διαμορφώνουν την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 στην Θεσσαλία.


Η Έξυπνη Εξειδίκευση είναι μία στρατηγική προσέγγιση οικονομικής ανάπτυξης βασισμένη σε στοχευμένη υποστήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας. Αποτελεί τη βάση για τις επενδύσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ευρώπη 2020 για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.


Η διαβούλευση έκλεισε στις 02-07-2014.


Οριστικό κείμενο:
Ενδιάμεσο Σχέδιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας με βάση την Έξυπνη Εξειδίκευση.
Σχετικά Άρθρα