Κοινωνικά Δίκτυα


Horizon 2020

Στα πλαίσια του νέου χρηματοδοτικού Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία "Horizon 2020" έχουν δημοσιοποιηθεί οι βασικοί άξονες για τα έτη 2014-2015, οι οποίοι βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση και θα οριστικοποιηθούν μετά την επίσημη υιοθέτησή τους από την Κοινότητα.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο.