Κοινωνικά Δίκτυα


Βραδιά Ερευνητή 2013

Οι ερευνητές συνήθως θεωρούνται άνθρωποι με περιορισμένη προσωπική ζωή που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους αποκλειστικά και μόνο στην ερευνητική τους καριέρα απομακρυσμένοι και κλεισμένοι σε εργαστήρια. Για το λόγο αυτό, κύριος στόχος του έργου Researchers’ Night 2013 είναι να αμφισβητήσει και να καταφέρει να αλλάξει την εσφαλμένη αυτή αντίληψη, και να επιτύχει να δείξει στο κοινό ότι οι ερευνητές είναι απλοί άνθρωποι που έχουν και άλλα ενδιαφέροντα πέραν του επαγγέλματός τους, έχουν οικογένειες και φίλους. Η μόνη διαφορά από τον λοιπό κόσμο, είναι η προσφορά της έρευνάς τους στην καθημερινότητά μας.

Προκειμένου λοιπόν, να επιτευχθεί ο στόχος αυτός στο πλαίσιο της Βραδιάς Ερευνητή 2013 θα διοργανωθούν πέντε εκδηλώσεις στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλο. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί με βάση ένα κύριο στοιχείο: την ενεργή συμμετοχή των ερευνητών καθ 'όλη τη διάρκεια των γεγονότων και την ισχυρή αλληλεπίδρασή τους με το κοινό. Δεκάδες ερευνητές θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις, έτσι ώστε να συζητήσουν με το κοινό, όχι μόνο για το επάγγελμά τους, αλλά και για τα αποτελέσματα της έρευνας τους.

Ο κύριος στόχος του έργου Researchers’ Night 2013 είναι να φέρει πιο κοντά τους ερευνητές με την ελληνική κοινωνία, ώστε να προσελκύσει περισσότερους νέους να ακολουθήσουν το επάγγελμα αυτό, αλλά και να συμβάλει στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τους ερευνητές. Ως εκ τούτου, στόχος του έργου ReN 2013 είναι να ενισχυθεί η δημόσια αναγνώριση των ερευνητών και ο ρόλος τους στην ελληνική κοινωνία.

Η ομάδα στόχος είναι το ευρύ κοινό στην Ελλάδα, χωρίς καμία διάκριση κοινωνικών κατηγοριών, μορφωτικού επιπέδου, φύλου, ηλικίας κλπ. Παρά παύτα, οι διάφορες υποκατηγορίες όπως παιδιά, έφηβοι, νέοι, ενήλικες, εκπαιδευτικοί, γονείς, “απλοί άνθρωποι”, ερευνητές, επιχειρηματίες, πολιτικοί αποτελούν μέρος του ευρύτερου κοινού.

Για την επίτευξη του γενικού στόχου, το έργο επικεντρώνεται στα εξής:

  • Ευαισθητοποίηση του κοινού, προκειμένου να αναπτύξουν μια θετική εικόνα για το επάγγελμα του ερευνητή. Για την προώθηση των εκδηλώσεων χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως: η διαδικτυακή πύλη του έργου, ο τύπος, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Επίσης, παράχθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό το οποίο θα διανέμετε στο κοινό.
  • Ένα ευρύ φάσμα ενημερωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων θα λάβουν χώρα κατα την διάρκεια των εκδηλώσεων και το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε αυτές.