Κοινωνικά Δίκτυα


Προκήρυξη προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Αριστείας ΙΚΥ - Siemens

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει συμπληρωματική προκήρυξη για τις Υποτροφίες Αριστείας ΙΚΥ Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα - Πρόγραμμα Siemens.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο.