Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας

laboratory image
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74735
fbonoti@ece.uth.gr

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας εστιάζονται σε: (α) Μελέτες ανίχνευσης προβλημάτων συμπεριφοράς ή/και μάθησης σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, (β) ανάλυση της διαμόρφωσης και εξέλιξης των γνωστικών λειτουργιών σε παιδιά με ή χωρίς αποκλίσεις στη μάθηση ή/και τη συμπεριφορά, (γ) δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση γνωσιακών-συμπεριφοριστικών παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων σε παιδιά, (δ) πρώιμη ανίχνευση και μελέτη εξέλιξης ειδικών μαθησιακών προβλημάτων, (ε) εξέταση των ποιοτικών διαφορών στη μάθηση, των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτές και μελέτη των επιδράσεών τους στη σχολική επίδοση και τη γενικότερη συμπεριφορά, (στ) ανίχνευση των προσωπικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών αναγκών και των προβλημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού των φοιτητών.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 200 27/08/1996

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία.
 2. Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης στο χώρο του σχολείου.
 3. Μελέτες ανίχνευσης αναπτυξιακών χαρακτηριστικών παιδιών προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Ψυχομετρικά εργαλεία – τεστ νοημοσύνης και προσωπικότητας.
 2. Ένας Η/Υ.
 3. Ένας εκτυπωτής.
 4. Ένα σκάνερ.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας .
 2. Επιμέρφωση εκαπιδευτικών σε θέματα ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας .
 3. Συνεργασία με σχολεία, σχολικούς συμβούλους, προϊσταμένους εκπαίδευσης και δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.σε θέματα ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας .

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Δημοσιεύσεις.
 2. Τελικές εκθέσεις.

Ερευνητικά Έργα

 1. Διατροφικές Συνήθειες: Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη βιολογία, την ψυχολογία της διατροφής και την πλάνη της διαφήμισης (ΥΠΕΠΘ).
 2. Ένα αντικαπνιστικό πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες του μαθητικού πληθυσμού (Επιτροπή Ερευνών Π.Θ.).
 3. Γυναίκες σε μονογονεϊκό ρόλο: Εκτίμηση των υφιστάμενων δυσκολιών, διαμόρφωση και εφαρμογή ενός πολυεπιπέδου προγράμματος παρέμβασης με τη συμμετοχή φοιτητών για την υποστήριξη των μητέρων και των παιδιών τους (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ).
 4. Προσαρμογή εργαλείων και συλλογή δεδομένων που αφορούν στην κατανόηση της συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας μέσα από τη γνωστική – συμπεριφοριστική προσέγγιση (Επιτροπή Ερευνών Π.Θ).
 5. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας: Γνωστικά σχήματα και προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών (Ι.Κ.Υ.).
 6. Συστήματα Λόγων περί γνώσης στην εκπαίδευση (Επιτροπή Ερευνών ΠΘ)
 7. Σχηματισμός προτιμήσεων βάσει περιφερειακών ερεθισμάτων (Επιτροπή Ερευνών ΠΘ)

Πρόσωπα

Διευθυντής
Μπονώτη Φωτεινή
+30 24210 74735
Επίκουρος Καθηγητής
Αμπακούμκιν Γιώργος
+30 24210 06356
Επίκουρος Καθηγητής
Τσέλιου Ελευθερία
+30 24210 06358
Ερευνητής
Ρούσση Χριστίνα
+30 24210 06475
Υποψήφια Διδάκτορας
Μπακαρού Μαρία
+30 24210 06356
Υποψήφια Διδάκτορας
Μωραϊτου Ιωάννα
+30 24210 06358
Υποψήφια Διδάκτορας
Κελεσίδου Σοφία
+30 24210 74735
Υποψήφια Διδάκτορας
Ορφανίδου Μαρία
+30 24210 74735