Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

laboratory image
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74797
eika@uth.gr

Το Εργαστήριο στεγάζεται στο Κτίριο Δελμούζου 5/12. Καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Προφορικής Ιστορίας και της Λαογραφίας. Οι δραστηριότητές του αποσκοπούν στους παρακάτω βασικούς στόχους: • Έρευνα: Διενέργεια ερευνών πεδίου και συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα σε προβλήματα αιχμής της σημερινής κοινωνίας. Τεκμηρίωση όψεων της ανθρώπινης εμπειρίας στο παρελθόν και στο παρόν: δημιουργία και συντήρηση αρχείου οπτικοακουστικών μαρτυριών, αρχείου φωτογραφιών, βιντεοθήκης με κινηματογραφικό υλικό ανθρωπολογικού, λαογραφικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, δημιουργία μαγνητοσκοπημένων ρεπορτάζ για επίκαιρα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, τεκμηρίωση βιβλιογραφικής κάλυψης των τομέων ερευνητικού ενδιαφέροντος του εργαστηρίου, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. • Διάδοση αποτελεσμάτων: Παραγωγή ντοκιμαντέρ και ραδιοφωνικών εκπομπών, εκθέσεων σε Μουσεία, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 1272 05/09/2003

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Κοινωνική Ανθρωπολογία.
 2. Λαογραφία.
 3. Προφορική Ιστορία.
 4. Μετανάστευση.
 5. Πολυπολιτισμικότητα.
 6. Δεκαετία του ’40 (εμφύλιος – κατοχή) και Δικτατορία: προφορικές μαρτυρίες.
 7. Αστικός χώρος και κοινωνία.
 8. Τεχνοπολιτισμός – Ανθρωπολογία του Διαδικτύου.
 9. Εθνογραφία Θρησκευτικών Κοινοτήτων.
 10. Εκπαίδευση μειονοτήτων και μεταναστευτικών κοινοτήτων
 11. Λαογραφικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στο μουσειακό περιβάλλον.
 12. Ηχοτοπία.
 13. Ανθρωπολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 14. Ανθρωπολογία κοινωνικών κινημάτων.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Αυτόνομος χώρος Εργαστηρίου, 9 Χ 5 τ.μ. Οκτώ θέσεις εργασίας, τραπέζι συνεργασίας δέκα ατόμων.
 2. Εξοπλισμός Η/Υ, λογισμικά επεξεργασίας ήχου και εικόνας, εκτυπωτές, φωτοτυπικό, υποδομή για σεμινάρια (μηχανήματα προβολής), μέσα καταγραφής ήχου και εικόνας. (μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης , φωτογράφησης, βιντεοσκόπησης,), ψηφιοποίησης  κτλ., μικρόφωνα, πεδάλια απομαγνητοφώνησης, ακουστικά.
 3. Βιβλιοθήκη εντύπων και ψηφιακών δημοσιευμάτων, link.
 4. Βιντεοθήκη.
 5. Αρχειακό υλικό: Αρχείο Οπτικοακουστικών Μαρτυριών (περίπου 560 συνεντεύξεις), Αρχείο Λελούδα (παιδοπόλεις), αρχείο φωτογραφιών, αρχείο εθνογραφικών καταγραφών.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων για ερευνητικούς σκοπούς.
 2. Επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
 3. Τεχνική υποστήριξη επεξεργασίας αρχείων ήχου.
 4. Ενημέρωση και παροχή συμβουλών σε ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και δεοντολογίας.
 5. Χρήση του αρχείου οπτικοακουστικών μαρτυριών για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
 6. Εκπόνηση εθνογραφικών μελετών.
 7. Δανεισμός οπτικοακουστικού εξοπλισμού.
 8. Υποστήριξη της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ).
 9. Εθνογραφικές & μουσειακές μελέτες.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. «Έμφυλες Διαστάσεις της Μετανάστευσης στη νοτιοανατολική Ευρώπη» (2004-2006), Ιστοσελίδα [1]
 2. Ηλεκτρονικές και έντυπες δημοσιεύσεις του ως άνω προγράμματος [2]
 3. Διεθνές Συνέδριο «Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», Βόλος  2007 [3]
 4. Φύλο και Μετανάστευση από την Αλβανία και τη Βουλγαρία (επ. Ρ.Βαν Μπούσχοτεν & Ι. Λαλιώτου – επ), Αθήνα: Νεφέλη (υπό έκδοση)
 5. Ελληνικά για Μετανάστες Γονείς: ‘Εκθεση καταγραφής πεδίου και του κοινού στόχου (Ο.Σεβαστίδου, Ε. Μαστοροδήμου, Ρ.Βαν Μπούσχοτεν), [4]
 6. Ελληνικά για Μετανάστες Γονείς: «Ανίχνευση και ανάλυση επικοινωνιακών και γλωσσικών αναγκών» ((Ο.Σεβαστίδου, Ε. Μαστοροδήμου, Α. Σιώτου, Ρ.Βαν Μπούσχοτεν),[5]
 7. Βραβείο «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» για το πρόγραμμα «Ελληνικά για Μετανάστες Γονείς [6],[7]
 8. Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου «Γεφυρώνοντας τις Γενιές: διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα» Βόλος, 25-27 Μαίου 2012 [8] (υπό έκδοση)
 9. Δημιουργία της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας με έδρα το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (27 Μαϊου 2012)
 10. Penelope Papailias, Projecting Places: Personal Photographs, Migration and the Technology of (Re)location. Στο  Camera Graeca: Photographs, Narratives, Materialities, επιμ. Philip Carabott, Yannis Hamilakis και Eleni Papargyriou. Λονδίνο: Ashgate. (υπό έκδοση)
 11. Ε.Μαστοροδήμου, Ο. Σεβαστίδου & Α.Σιώτου, «Ποιοτικές μέθοδοι και γλωσσικά ζητήματα. ‘Έτσι να το πεις, μαμά!». Πρακτικά του συνεδρίου «2ο σταυροδρόμι γλωσσών και πολιτισμών: ελληνο-αλβανική επαφή». Θεσσαλονίκη, 18-19 Μαιου 2012 (υπό έκδοση).
 12. G. Androulakis, R.Van Boeschoten, E.Mastorodimou, O.Sevastidou, “Using qualitative methods for the analysis of adult immigrants’ language learning needs: a research project in Greece focusing on school-parents communication”. Πρακτικά του συνεδρίου «Language, Migration and Diaspora”, 2-3  Δεκεμβρίου, Δουβλίνο (υπό έκδοση).

Ερευνητικά Έργα

 1. «Έμφυλες Διαστάσεις της Μετανάστευσης στη νοτιοανατολική Ευρώπη» (2004–2007), χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Πυθαγόρας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης «4.2.1ε – υποστήριξη ερευνητικών ομάδων Πανεπιστημίων σε ζητήματα φύλου», βλ. link, ([1] και [2]. Επιστ. Υπεύθ.: Αν. Καθ. Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν.
 2. «DE MUCIV, Σχεδιάζοντας το Μουσείο της πόλης του Βόλου» (2011–2015). Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δράση «Θαλής», επιστ. υπ. Καθ. Γ. Παπακωνσταντίνου. ΤΑΜ/ΠΘ, ΕΠΕΟΤ (2011–2015): [3] Το εργαστήριο ΚΑ είναι υπεύθυνο κυρίως για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση προφορικών μαρτυριών και εθνογραφικής έρευνας σχετικά με την ιστορία της πόλης του Βόλου.
 3. Ελληνικά για Μετανάστες Γονείς (ΕΛΜΕΓΟ) (2010–2012). Χρηματόδοτηση από την Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ. Συντονιστής φορέας: Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΜΜΔΕΓ), Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε. – ΠΘ), , Αν. καθ. Γ. Ανδρουλάκης. [4] , [5]. Το εργαστήριο ΚΑ συμμετείχε στην πρώτη φάση της έρευνας (2010–2011) στις δράσεις «καταγραφή πεδίου και ομάδας–στόχου» και «ανάλυση γλωσσικών και επικοινωνιακών αναγκών». Το πρόγραμμα διακρίθηκε το 2012 με το Βραβείο «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2012» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 4. « Η Παιδούπολη «Αγιά Σοφιά» της Αγριάς: Μια προσέγγιση από τη σκοπιά της ιστορικής ανθρωπολογίας» (2009– ) Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών ΠΘ (κατά το πρώτο τρίμηνο). Επιστ. Υπεύθ.: Αν. Καθ. Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν. Εξωτερικός συνεργάτης: Βασίλης Σάνδρης. Μέχρι σήμερα συγκεντρώθηκαν 150 μαρτυρίες.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Βαν Μπούσχοτεν Ρίκη
+30 24210 74833
Καθηγητής
Ευάγγελος Αυδίκος
+30 24210 74858
Επίκουρος Καθηγητής
Δέλτσου Ελευθερία
+30 24210 74532
Επίκουρος Καθηγητής
Παπαηλία Πηνελόπη
Λέκτορας
Γιακουμάκη Βασιλική
+30 24210 74532
Ερευνητής
Τραγάκη Δάφνη
Ερευνητής
Σεβαστίδου Όλγα
Ερευνητής
Μαλαγιώργη Κερασία
Ερευνητής
Καραστεργιου Μαρία
Ερευνητής
Σιδέρη Ελένη
Ερευνητής
Λάζου Βασιλική
Ερευνητής
Σανδρης Βασίλης
Τεχνικός
Μητσοπούλου Χριστίνα
+30 24210 74797
Τεχνικός
Καλφούντζος Κωνσταντίνος
+30 24210 74869
Τεχνικός
Ντάλλας Θέμης
+30 24210 74862