Κοινωνικά Δίκτυα

Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

laboratory image
Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 2410 565007
lab.hygiene@med.uth.gr

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας είναι οργανικά εγκατεστημένο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και στα αντικείμενά του περιλαμβάνονται τα πιο κάτω: 1) Διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων «Επιδημιολογία», «Κοινωνική και Προληπτική Ιατρική», «Ιατρική της Εργασίας» 2) Το Εργαστήριο έχει την επιστημονική ευθύνη του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» 3) Στα πλαίσια της λειτουργίας του σαν Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ), έχει τη δυνατότητα να εκτελεί εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις (μικροβιολογικές, χημικές) σε περιβαλλοντικά δείγματα στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου και διερεύνησης εξάρσεων κρουσμάτων. Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2009. Παράλληλα, το ΠΕΔΥ είναι διαπιστευμένο για 34 παραμέτρους οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΝ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 Standard.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 351 21/03/2002

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Μοριακή τυποποίηση στελεχών Λεγεωνέλλας κι ανίχνευση γονιδίων παθογονικότητας.
 2. Έλεγχος αυτόχθονων κρουσμάτων ελονοσίας - ενισχυμένη επιτήρηση.
 3. Οροεπιδημιολογική μελέτη για ιό δυτικού Νείλου και υπολογισμός επιπολασμού στην Ελληνική Επικράτεια.
 4. Προσδιορισμός επιπέδων αντιβιωτικών σε αίμα με υγρή χρωματογραφία.
 5. Προσδιορισμός οργανοχλωριομένων παρασιτοκτόνων σε περιβαλλοντικά δείγματα.
 6. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για Προσδιορισμό οργανοχλωριομένων παρασιτοκτόνων σε ορό και μελέτη πασχόντων μαρτύρων για τον προσδιορισμό συσχετίσεων της έκθεσης σε παρασιτοκτόνα με τη νόσο του Πάρκινσον.
 7. Εκτίμηση της έκθεσης σε παρασιτοκτόνα του πληθυσμού της Θεσσαλίας κι αποτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία μέσω της μέτρησης βιολογικών δεικτών.
 8. Μικροβιολογική και χημική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και των διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται σε μονάδες τεχνητού νεφρού.
 9. Μικροβιολογικός και χημικός έλεγχος περιβαλλοντικών δειγμάτων για παρακολούθηση των επιπέδων της Περιβαλλοντικής Υγιεινής.
 10. Επιτήρηση και έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων και υγιεινή των πλοίων.
 11. Παρακολούθηση επιπέδων αφλατοξινών σε γάλα.
 12. Ανίχνευση παθογόνων με μοριακές τεχνικές σε περιβαλλοντικά δείγματα.
 13. Ανίχνευση παθογόνων με φασματογράφο μάζας σε περιβαλλοντικά δείγματα.
 14. Επιδημιολογία της καπνιστικής συνήθειας στην Ελλάδα σε παιδιά και ενήλικές σε συνεργασία με το CDC και τον ΠΟΥ.
 15. Πανελλήνια επιδημιολογική μελέτη καρδιαγγειακών νοσημάτων (πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ).

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Αυτόματο Σύστημα Ταυτοποίησης μικροβίων και ελέγχου αντιβιογράμματος.
 2. Αυτόματο Σύστημα Ταυτοποίησης (MALDI TOFF).
 3. Elisa.
 4. VIDAS.
 5. Θερμικός υκλοποιητής αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης(PCR).
 6. Θερμικός κυκλοποιητής αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης πραγματικού χρόνου(Real Time PCR).
 7. Συσκευή Ηλεκτροφόρησης γέλης παλλόμενου πεδίου (Pulse Field Gel Electrophoresis).
 8. Ανιχνευτής μάζας για υγρή χρωματογραφία.
 9. Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης.
 10. Αέριος χρωματογράφος με φασματογράφο μάζας.
 11. Σύστημα Ατομικής Απορρόφησης.
 12. Φασματοφωτόμετρα.
 13. Αέριο χρωματογράφο.
 14. Συσκευή στερεάς εκχύλισης.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Διενέργειες δειγματοληψιών για δείγματα νερών, αποβλήτων, τροφίμων, περιβαλλοντικών και κλινικών δειγμάτων καθώς επίσης και δειγμάτων από μονάδες τεχνητού νεφρού.
 2. Χημικές, Μικροβιολογικές και Μοριακές αναλύσεις για δείγματα νερών, αποβλήτων, τροφίμων, περιβαλλοντικών και κλινικών δειγμάτων καθώς επίσης και δειγμάτων από μονάδες τεχνητού νεφρού.
 3. Εκπόνηση Εκθέσεων Εκτίμησης Κινδύνου και λήψης διορθωτικών μέτρων Υγιεινής .
 4. Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης υγιεινής και επιδημιολογίας.
 5. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στη δειγματοληψία νερών και λυμάτων, στην εκτίμηση κινδύνου και στη λήψη διορθωτικών ενεργειών.
 6. Παροχή υπηρεσιών και συνεργασία με ιδιώτες, ιδιωτικά Θεραπευτήρια, κρουαζιερόπλοια, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακές Ενότητες, νοσοκομεία και άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα σε θέματα υγιεινής και Επιδημιολογίας.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. European Manual for Hygiene Standards and Communicable Diseases Surveillance on passenger ships.
 2. Guide Ship Sanitation (WHO).
 3. Handbook for SSC (WHO).
 4. Communication Network Maritime Transportation SHIPSAN.

Ερευνητικά Έργα

 1. The impact on maritime transport of health threats due to biological, chemical and radiological agents» (SHIPSAN ACT Joint Action).
 2. Coordinated action to control infectious diseases transmission on the aircrafts» (AIRSΑΝ).
 3. Ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου για τον Ιό του Δυτικού Νείλου και την Ελονοσία, Ενίσχυση της επιτήρησης στην Ελληνική Επικράτεια.
 4. Διερεύνηση καπνιστικής συνήθειας σε πανελλήνιο δείγμα μαθητών.
 5. Πανελλήνιας Επιδημιολογικής Μελέτης για την διερεύνηση της καπνιστικής συνήθειας σε ενήλικες.
 6. Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ).
 7. EpiSouth plus Project
 8. EU Ship Sanitation Training Network
 9. Assessing the usefulness of a EU ship snitation progrmme and coordinated action for the control of communicable diseases in cruise ships and ferries
 10. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Προγρ/τος Ελέγχου Ιογενών Ηπατιτίδων, Β, C και HIV Λοίμωξης στο Γενικό Πληθυσμό και σε Μετακινούμενους πληθυσμούς

Πρόσωπα

Διευθυντής
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος
+30 2410 565007
Επίκουρος Καθηγητής
Τσακάλωφ Aνδρέας
+30 2410 565014
Επίκουρος Καθηγητής
Ραχιώτης Γεώργιος
+30 2410 565008
Επιστημονικός Συνεργάτης
Νακούλας Bασίλης
+30 2410 565049
Επιστημονικός Συνεργάτης
Νικούλης Δημήτρης
+30 2410 565047