Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Οργάνωσης Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής

laboratory image
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24310 47062
srm@pe.uth.gr

Το εργαστήριο έχει ως στόχο να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: της διοίκησης αθλητισμού και αναψυχής, του ελεύθερου χρόνου, του αθλητικού τουρισμού, της οργάνωσης - διοίκησης της φυσικής αγωγής και της εκπαίδευσης γενικότερα.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 355 18/03/2005

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
 2. Ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
 3. Συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 4. Διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 5. Παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.159/1984 (Α' 53). Η παροχή υπηρεσιών μπορεί να είναι σε αθλητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε συλλόγους, σε ερασιτεχνικές και επαγγελματικές ομάδες, σε ιδιωτικούς φορείς, στην εκπαιδευτική κοινότητα, κλπ.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. 4 H/Y.
 2. 1 εκτυπωτής έγχρωμος.
 3. 2 πολυμηχανήματα εκτύπωσης / φωτοτύπησης.
 4. 1 projector.
 5. 4 γραφεία εργασίας.
 6. 1 γραφείο συναντήσεων.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Business plan αθλητικών οργανισμών - επιχειρήσεων.
 2. Marketing plan αθλητικών οργανισμών - επιχειρήσεων.
 3. Swot analysis αθλητικών οργανισμών - επιχειρήσεων.
 4. Προτάσεις χορηγίας αθλητικών οργανισμών - επιχειρήσεων.
 5. Αξιολόγηση αθλητικών οργανισμών - επιχειρήσεων.
 6. Επιμόρφωση - εκπαίδευση στελεχών αθλητισμού.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Επιμόρφωση στελεχών Ο.Τ.Α. για τη διαχείριση και υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για  Όλους.
 2. Οδηγοί Διαχείρισης και Υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για  Όλους για τους Δήμους όλης της χώρας.
 3. Διεθνές Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση του Αθλητικού Τουρισμού Erasmus Curriculum Development Programme (503754-LLP-1-2009-1-FR-ERASMUS-ECDSP).
 4. Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία Πρακτικού Οδηγού κατάρτισης στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου (e-book plan).
 5. One stop shop Θεσσαλίας για την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για δημιουργία επιχειρήσεων και άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο αθλητικό τομέα.
 6. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου και Αθλητικού Τουρισμού.
 7. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου και Αθλητικού Τουρισμού.
 8. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου και Αθλητικού Τουρισμού.

Ερευνητικά Έργα

 1. Προγράμματα Άθλησης για όλους-επιστημονική υποστήριξη (ΕΣΠΑ -Υπουργείο υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
 2. IMISTE - Διεθνές Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Αθλητικού Τουρισμού (Erasmus Curriculum Development Programme: 503754-LLP-1-2009-1-FR-ERASMUS-ECDSP).
 3. Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας στον Αθλητικό Τομέα της Κ.Π. EQUAL
 4. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής-Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισμού, Απρίλιος 2005, Τρίκαλα.
 5. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής-Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισμού, Οκτώβριος 2007, Τρίκαλα.
 6. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής-Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισμού, Οκτώβριος 2011, Τρίκαλα.
 7. Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας στον Αθλητικό Τομέα της Κ.Π. EQUAL

Πρόσωπα

Διευθυντής
Κουστέλιος Αθανάσιος
2431047006
Επίκουρη Καθηγήτρια
Πολλάτου Ελιζάνα
2431047062
Λέκτορας
Γραμματικόπουλος Βασίλης
2431047062
Ερευνητής
Τσιγγίλης Νικόλαος
2431047062
Ερευνητής
Θεοδοσίου Αργύρης
2431047062
Υποψήφια Διδάκτορας
Κουτίβα Μαρία
2431047062
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τσιακάρας Νικόλαος
2431047062
Υποψήφιος Διδάκτορας
Μπελιάς Δημήτρης
2431047062
Υποψήφια Διδάκτορας
Γκόλια Αικατερίνη
2431047062
Υποψήφια Διδάκτορας
Ζουρνατζή Ελένη
2431047062
ΕEΔΙΠ
Καραδήμου Νάντια
2431047062