Κοινωνικά Δίκτυα

Ανατομικής Ιστολογίας και Εμβρυολογίας

laboratory image
Κτηνιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24410 66013
apourlis@vet.uth.gr

Το εργαστήριο υποστηρίζει τη διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Κτηνιατρικής σε τέσσερα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (Μακροσκοπική Ανατομική Ι & ΙΙ, Μικροσκοπική Ανατομική Ι & ΙI). Παράλληλα στο εργαστήριο διεξάγεται έρευνα σχετικά με την Ανατομική και Ιστολογία των ζώων.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: Α200 27/08/1996 & ΦΕΚ: Β662 24/05/2000

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Μορφομετρία οστών.
 2. Μελέτη της οστέωσης του σκελετού του ορτυκιού.
 3. Ανατομική των πτηνών.
 4. Διερεύνηση διαμαρτιών διάπλασης των ζώων (τερατογενέσεις).
 5. Μελέτη ανατομίας οργάνων με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Τράπεζες ανατομών.
 2. Μικροτόμος.
 3. Μηχάνημα επεξεργασίας ιστολογικών παρασκευασμάτων.
 4. Στερεομικροσκόπιο.
 5. Οπτικό μικροσκόπιο.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Αναγνώριση και ταυτοποίηση οστών ζώων
 2. Αναγνώριση και ταυτοποίηση δυσμορφιών διάπλασης

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ερευνητικά Έργα

Πρόσωπα

Διευθυντής
Πούρλης Άρης
+30 24410 66013
Τεχνικός
Χατζής Θεόδωρος
+30 24410 66083