Κοινωνικά Δίκτυα

Ομάδα Ενεργειακού Σχεδιασμού και Εσωτερικού Κτηριακού Περιβάλλοντος

laboratory image
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74312
atsagras@uth.gr

H ομάδα ασχολείται με την επίδραση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο κτηριακό ενεργειακό ισοζύγιο. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με σχεδιασμό κτηρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης , σε επιτροπές σχετικές με εξοικονόμηση ενέργειας και υποστηρίζει σχεδιασμό παθητικών συστημάτων θέρμανσης-δροσισμού, φυσικού/τεχνητού φωτισμού. Εχει εξοπλισμό για μετρήσεις θερμικής άνεσης καθώς και λογισμικά για ενεργειακές προσομοιώσεις και σχεδιασμό συστημάτων φωτισμού.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 2. Υποστήριξη διδακτορικών διατριβών
 3. Συμμετοχή σε εθνικές / διεθνείς επιτροπές σχετικές με εξοικονόμηση ενέργειας/φυσικού φωτισμού

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Εγκατάσταση τεχνητού ουρανού
 2. Heliodon
 3. Σύστημα καταγραφής κατανομών λαμπρότητας.
 4. Φωτόμετρα
 5. Διάφοροι αισθητήρες για μέτρηση περιβαλλοντικών μεταβλητών στο εσωτερικό κτιρίων.
 6. Σύστημα μέτρησης ποιότητας ισχύος
 7. Μετρητική διάταξη αεροστεγανότητας κτηρίων (blower door)
 8. Θερμοκάμερα
 9. Λογισμικά ενεργειακών προσομοιώσεων, σχεδιασμού φωτιστικών

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Υποστήριξη σχεδιαστικών επιλογών για διεθνή συστήματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης κτηρίων (π.χ. LEED)
 2. Σχεδιασμός ειδικών συστημάτων τεχνητού / φυσικού φωτισμού
 3. Ενεργειακές προσομοιώσεις. Προσομοιώσεις για συστήματα φωτισμού
 4. Βελτιστοποίηση διατάξεων ηλιοπροστασίας
 5. Μετρήσεις για φυσικό/τεχνητό φωτισμό. Στην πρώτη περίπτωση και με χρήση μακετών
 6. Μετρήσεις αεροστεγανότητας (Blower Door)

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ερευνητικά Έργα

 1. “Ο ρόλος των δυναμικών συστημάτων φυσικού φωτισμού και σκιασμού στο σχεδιασμό. Η επίδρασή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο, στη θερμική και οπτική άνεση των χρηστών”, ΕΠΕΔΒΜ - ΕΣΠΑ 2007-2013, Συντονισμός
 2. «Development of a novel Intelligent Lighting Control system with Imaging Sensor for optimum daylight exploitation and energy saving», Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, 2012-2015, Συμμετοχή
 3. «Daylight analysis for LEED IEQ 8.1 & EA2 credits», KARELA SA, 2011-2012, Συντονισμός
 4. «Επίδραση της σύστασης χρωμάτων στην επιφανειακή τους θερμοκρασία», ΓΓΕΤ Κουπόνια καινοτομίας, 2011, Συντονισμός
 5. URBACT II «Cultural Heritage & City Development» - Links Future proff Historic centers στον Δήμο Βέροιας. Εκθεση «Οικία Χατζήκου και αρχοντικό Σαράφογλου στη Βέροια. Διερεύνηση της θερμικής συμπεριφοράς τους»,2012, Συμμετοχή
 6. e-Learning Platform for Lighting/Daylighting -eLAD “An Open Source Platform/ Tool-kit / resource Package/ Curriculum for High Performance Lighting / Daylighting solutions", Lawrence Berkeley National Laboratory, 2010-2011, Συμμετοχή
 7. «Εκτίμηση των επιπέδων φυσικού φωτισμού λόγω ύπαρξης σκεπάστρων σε λωρίδες μιάς κατεύθυνσης-(lane-covers) του αυτοκινητόδρομου ΕΚΠΠΤ (Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα )», Κοινοπραξία ΑΡΙΟΝ-KLEOS, 2009-2010, Συντονισμός

Πρόσωπα

Διευθυντής
Τσαγκρασούλης Αριστείδης
+30 24210 74312
Υποψήφιος Διδάκτορας
Αικατερίνη Δράκου, Αρχ. Μηχ., Msc University College London
+30 24210 74314
Υποψήφιος Διδάκτορας
Μαρία Κωνσταντόγλου, Αρχ. Μηχ., MPhil Cambridge University, LEED AP
+30 24210 74314
Υποψήφιος Διδάκτορας
Αντώνης Κονταδάκης, Μηχ. Μηχ, Msc Herriot-Watt University
+30 24210 74314