Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Ενεργειακών Συστημάτων

laboratory image
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
+30 2410 684552
lens@teilar.gr

Το αντικείμενο μελέτης του Εργαστήριου Ενεργειακών Συστημάτων είναι τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής, μετατροπής, διάθεσης και χρήσης ενέργειας, καθώς και η επίδρασή τους στο περιβάλλον. Με την πολύχρονη ερευνητική εμπειρία στα φαινόμενα ροής ρευστών, θερμοδυναμικής, μεταφοράς θερμότητας, μεταφοράς μάζας και χημικών αντιδράσεων, καλύπτει πλήθος μηχανολογικών εφαρμογών (αντλίες, στρόβιλοι, ατμοπαραγωγή, μηχανές εσωτερικής καύσης, θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός, αντλίες θερμότητας, συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, συσκευές εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, συσκευές θερμικών διεργασιών). H ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει τόσο διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων με χρήση σύγχρονων μετρητικών οργάνων, όσο και υπολογιστικές διερευνήσεις με χρήση μαθηματικών μοντέλων και λογισμικών, μεγάλο μέρος των οποίων αναπτύσσεται στο εργαστήριο. Αυτή η δραστηριότητα συνδυάζεται με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσίων σε εταιρίες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη προϊόντων και χρήση τεχνολογιών αιχμής, ενώ παράλληλα διοργανόνται εκπαιδευτικά σεμινάρια για διάφορες ειδικότητες, όπως ειδικοί ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, ειδικοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαταστάτες συστημάτων υγραεριοκίνησης κλπ.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Μελέτη Συστημάτων Αντιρρύπανσης Μηχανών Εσωτερικής Καύσης
 2. Μελέτη φαινομένων ροής υγρού υμένα
 3. Μελέτη φαινομένων καύσης βιομάζας
 4. Μελέτη παραμέτρων ροής, έλεγχος και σχεδιασμός ψεκαστήρων γραμμικών καλλιεργειών
 5. Μελέτη διφασικών ροών
 6. Ανάλυση των φαινομένων ροής και μεταφοράς θερμότητας και μάζας σε συσκευές διεργασιών

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Μέτρηση θερμορροών και θερμοφυσικών ιδιοτήτων: α. Heat flow meter (HFM215), β. Infrared thermo-camera (ThermoPro TP8), γ. Thermal conductivity measurement unit with steady state “box” method (Deltalab EI700C1), δ. Πειραματικός οικίσκος
 2. Υπολογιστική υποδομή: α. Computer cluster (16 processors), β. Λογισμικό CFD, γ. Λογισμικό δημιουργίας πλέγματος και οπτικοποίησης, δ. Εργαλεία ανάπτυξης κώδικα
 3. Δοκιμή μηχανών εσωτερικής καύσης: α. Υδραυλικό δυναμόμετρο κινητήρα, β. Διάφοροι κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, δ. Όχημα δοκιμών
 4. Περιβάλλον & Εκπομπές: α. Αναλυτές καυσαερίου CO, HC, NOx, β. Μeasurement of airborne dust concentrations (DustTrak II Desktop model, TSI Model 8530), γ. Optical Particle Counter, TSI OPS 3330, δ. Μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας (Kipp & Zonen)
 5. Πειραματική μηχανική ρευστών: α. TSI Stereo 3D-PIV (Particle Image Velocimetry, Nd:YAG laser 120 mJ.), β. TSI 2D-LDV (Laser Doppler Velocimetry), Argon-lon Laser with 300 mW, γ. Πολυπαραμετρικό θερμικό ανεμόμετρο, TSI Velocicalc Plus, δ. Ultrafine particle counter, TSI P-Trak, ε. Αγωγιμομετρία, ζ. Ρεόμετρο (MCR 301 by Anton Paarr), η. Tensiometry: Bubble Pressure Analyser by Sinterface (BPA-1P) and Ring/Plate Tensiometer by Sinterface (STA-1)
 6. Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός: α. Θερμικό ανεμόμετρο πολλαπλών παραμέτρων, β. Φορητός αναλυτής καυσαερίων γ. Διαφορικό πιεσόμετρο, δ. Ανιχνευτής διαρροών αερίου, ε. Ανιχνευτής ψυκτικών υγρών, ζ. Θερμόμετρο μεγίστου-ελαχίστου, η. Διαφορικό θερμόμετρο τύπου Κ, θ. Θερμόμετρο υπέρυθρης ακτινοβολίας, ι. Υγρασιόμετρο

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Υπολογιστικές και πειραματικές μελέτες για την αντιρρύπανση μηχανών εσωτερικής καύσης
 2. Μελέτη και υπολογισμός των βασικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
 3. Μέτρηση θερμοφυσικών ιδιοτήτων μονωτικών υλικών κτηρίων
 4. Έλεγχος ψεκαστήρων γραμμικών καλλιεργειών βάσει του προτύπου ΕΝ 13790
 5. Μέτρηση ιδιοτήτων υγρών: α. επιφανειακής τάσης, β. ιξωδοελαστικών χαρακτηριστικών ρευστών (ρεολογία), γ.πυκνότητας , δ.δείκτη διάθλασης
 6. Έλεγχος Καυστήρων (Απόδοση Καύσης)
 7. Μελέτη Σχεδιασμού και Χαρακτηριστικών Ρευστοδυναμικών Μηχανών
 8. Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Λογισμικό προσομοίωσης μεταβατικής μεταφοράς θερμότητας
 2. Υψηλής ακρίβειας μη-καταστροφική μεθοδολογία επιτόπιας εκτίμησης μονωτικών ιδιοτήτων τοιχώματος
 3. Αναλυτική μεθοδολογία εκτίμησης εκπομπών κατεστραμμένων φίλτρων αιθάλης
 4. Καταγραφή κατανομής ψεκαστικού υγρού με οπτική απεικόνιση
 5. Μέθοδος απεικόνισης με φθορισμό για οπτικοποίηση ροών
 6. Τριβομειωτική επίδραση πολυμερικών διαλυμάτων σε πολυφασικές ροές με αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργειακού κόστους (π.χ. κόστους άντλησης)

Ερευνητικά Έργα

 1. Αρχιμήδης ΙΙ: Βιοκλιματική άνεση
 2. Κουπόνι Καινοτομίας: Γενικευμένος κώδικας αυτόματης τρισδιάστατης διακριτοποίησης για συσκευές αντιρρύπανσης
 3. Αρχιμήδης ΙΙ. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Εικόνων Φύλλων Φωτός για τον Έλεγχο Παραμέτρων Σχεδιασμού Αναδευτήρων Διφασικών μιγμάτων και Ψεκαστήρων Νερού
 4. Κατασκευή ενός πρωτοτύπου συστήματος επιτόπιου ελέγχου ψεκαστικών μηχανημάτων στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικού προγράμματος LIFE 07 ENV/GR/000266 Ecopest του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου
 5. «Thessalytex: Κοινοπραξία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας». Κατασκευή πρωτότυπης δριστέλας εντός του εργοστασίου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
 6. «Experimental Studies on the Physics and Technology of Polymer», Drag-Reduction Defense Advanced Research Projects Agency, Microsystems Technology Office, Friction Drag Technologies DARPA Order No. K042/05/24, Issued by DARPA/CMO under Contract MDA972-01-C-0029
 7. «Σχεδιασμός κλιβάνου βιομάζας» (ΓΓΕΤ-ΠΑΒΕ)
 8. «Πρότυπη συσκευή αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με επανασυμπίεση υγρού αέρα»
 9. «Εξεργοοικονομική Βελτιστοποίηση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης με αντλίες θερμότητας» (ΓΓΕΤ-ΠΑΒΕ)
 10. «Multi-scale complex fluid flows and interfacial phenomena - 'MULTIFLOW'», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης “Marie Curie: Initial Training Networks” του Ευρωπαϊκού προγράμματος “People”
 11. «Επανασχεδιασμός με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής δισκοσβάρνας παραγωγής τοπικής Βιομηχανίας γεωργικών μηχανημάτων (Εργοστάσιο Σάμπρη)[ΓΓΕΤ-ΠΑΒΕ]
 12. «Αντικατάσταση του Μαζούτ και του Υγραερίου με Φυσικό Αέριο στην Υαλουργική Βιομηχανία Βαλαβάνη ΑΕ» [Υπουργείο Εργασίας – Σύνδεση ΑΕΙ/ΤΕΙ Επιχειρήσεων]
 13. «Επανασχεδιασμός των Αρότρων της εταιρείας TERRA ΑΕ [Υπουργείο Εργασίας – Σύνδεση ΑΕΙ/ΤΕΙ Επιχειρήσεων]
 14. «Επανασχεδιασμός του κλιβάνου της Υαλουργίας Βαλαβάνη ΑΕ για τη βελτίωση της απόδοσης της καύσης» [Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα VALOREN]
 15. «Προοπτικές Αξιοποίησης αστικών απορριμμάτων στη Λάρισα» [ΤΕΕ 1992]
 16. «100% RES Communities in Larissa and Tipperary», ALTENER II

Πρόσωπα

Διευθυντής
Τσιρίκογλου Θεόδωρος
+30 2410 684552
Διευθυντής
Χαραλάμπους Ονούφριος
+30 2410 684546
Διευθυντής
Βλαχογιάννης Μιχαήλ
+30 2410 684547
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χασιώτης Περικλής
+30 2410 684427
Ερευνητής
Καμπούρας Νικόλαος
Ερευνητής
Γεωργαντάκη Άννα
Ερευνητής
Δριτσέλης Χρήστος
Ερευνητής
Κακαράντζας Σωτήρης
Ερευνητής
Τζιουρτζιούμης Δημήτρης
Τεχνικός
Ακριβούλης Σπύρος
+30 2410 684549