Κοινωνικά Δίκτυα

Διαγνωστικο εργαστηριο βιολογικων υλικων- φυτικων και ζωϊκων ιστων – νερων - εδαφων και αγροχημικων προϊοντων

laboratory image
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
+30 2410 684272
dir-steg@teilar.gr

Το Εργαστήριο Αναλύσεων Βιολογικών Υλικών – Φυτικών και Ζωικών ιστών – Νερών – Εδαφών και Αγροχημικών Προϊόντων (Laboratory of Biological material – Plant and Animal tissues – Waters – Soils and Agrochemical products) έχει ως σκοπό να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, καθώς και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (παραγωγούς, εξαγωγικές και μεταποιητικές βιομηχανίες-βιοτεχνίες γεωργικών προϊόντων). Καλύπτει τις αναλυτικές ανάγκες στα αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, της Μηχανικής Βιοσυστημάτων και της Αλυσίδας παραγωγής και ελέγχου των προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής καθώς επίσης της Αποθήκευσης και Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων και Παραγωγής Τροφίμων χωρίς να εξαιρούνται οι διάφοροι φυσικοί πόροι όπως ο αέρας, το νερό και το έδαφος.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Προαγωγή της έρευνας και της Επιστήμης στο χώρο όπου δραστηριοποιείται.
 2. Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών και των Προγραμμάτων σπουδών τουλάχιστον των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλίας .
 3. Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών των μεταπτυχιακών σπουδών με εξειδικευμένες αναλύσεις ακριβείας (ήδη λειτουργεί ένα Πρόγραμμα Μάστερ σε συνεργασία με Ιταλικό Πανεπιστήμιο και ένα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
 4. Διεξαγωγή Εφαρμοσμένης ή Βασικής Έρευνας αυτοδύναμα είτε και στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων Εθνικής ή Ευρωπαϊκής εμβέλειας.
 5. Χημική ανάλυση και διάγνωση παθογένειας σε δείγματα φυτικών ιστών, ζωικών βιολογικών δειγμάτων, ζωοτροφών, εδαφών και νερών στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών προς τρίτους.
 6. Ανάλυση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φυτικά και ζωικά προϊόντα, εδάφη και νερά στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών προς τρίτους.
 7. Διάχυση της επιστημονικής γνώσης με διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων και δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά του εσωτερικού και εξωτερικού.
 8. Διαπίστευση στο πρότυπο ISO 17025.
 9. Συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και με άλλες αναλυτικές δομές με συναφή ή συμπληρωματικά αναλυτικά ενδιαφέροντα.
 10. Συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της Χημικής και Μικροβιολογικής ανάλυσης και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σ’ αυτούς επ’ αμοιβή (π.χ. εξειδικευμένες αναλύσεις για λογαριασμό τους με χρήση διαπιστευμένων πρωτοκόλλων ISO 17025).
 11. Συνεργασία με το Χημείο του Κράτους και με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε εξειδικευμένες αναλύσεις Χημικής και Μικροβιολογικής Φύσεως με πιστοποιημένα πρωτόκολλα κατά ISO 17025.
 12. Πραγματοποίηση πραγματογνωμοσύνης επ’ αμοιβή για θέματα που απαιτούν Χημική ανάλυση και διάγνωση παθογένειας στους τομείς του τίτλου, για να κάθε ενδιαφερόμενο.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Συσκευή Αέριας Χρωματογραφίας GC-MS-MS με τα παρελκόμενα της δηλαδή σειρά εξειδικευμένων ανιχνευτών και τουλάχιστον δύο συστήματα τροφοδοσίας είτε με τεχνική headspace είτε με συμβατική τεχνική και μονάδα προ-επεξεργασίας δειγμάτων.
 2. Συσκευή Υγρής Χρωματογραφίας υψηλής πίεσης HPLC-MS-MS με τα παρελκόμενά της δηλαδή δειγματολήπτη πολλαπλών θέσεων και χρωματογραφικές στήλες.
 3. Συσκευή ICP–MS με κάθετο και οριζόντιο πλάσμα συνοδευόμενη από την συσκευή μικροκυμάτων για γρήγορη και ασφαλή χώνευση υγρών δειγμάτων.
 4. Συσκευή αυτόματης στοιχειακής ανάλυσης (C, H, N, κλπ)
 5. Αυτόματη Συσκευή Κένταλ για προσδιορισμό πρωτεΐνης.
 6. Αυτόματη συσκευή Soxhtherm τουλάχιστον 32 θέσεων για υπολογισμό ολικού λίπους.
 7. Αυτόματη συσκευή φασματοφωτόμετρο UV-Vis διπλής δέσμης.
 8. Αυτόματη συσκευή συγκρότημα FT- Ramman- FT-NIR –FT-IR με μικροσκόπιο υψηλών δυνατοτήτων.
 9. Ιοντικό χρωματογράφο.
 10. Συσκευή παραγωγής υπερκαθαρού νερού.
 11. Συσκευή Εlisa.
 12. Συσκευή φασματογράφο NMR.
 13. Συσκευή για προσδιορισμό ολικού οργανικού άνθρακα.
 14. Συσκευή ΒΟD.
 15. Συσκευή COD.
 16. Συσκευές αυτόματης ογκομέτρησης/τιτλοδοτητής ακριβείας.
 17. Συσκευή προσδιορισμού Υγρασίας.
 18. Συσκευή πραγματοποίησης διάλυσης ακριβείας.
 19. Πλήρες μικροβιολογικό Εργαστήριο με θαλάμους νηματικής ροής, αποστειρωτήρες (autoclave), ωριμαντήρια (incubators), μετρητή αποικιών (colonies counter), ψυγεία.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Αναλύσεις προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής για ύπαρξη υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.
 2. Αναλύσεις νερών τόσο μικροβιολογικών όσο και χημικών.
 3. Αναλύσεις Εδαφών για πρόβλεψη καταλληλότητας για καλλιέργειες.
 4. Αναλύσεις επικίνδυνων μυκοτοξινών σε ζωοτροφές, γάλατα, κρέατα και τρόφιμα γενικότερα.
 5. Αναλύσεις διοξινών σε τρόφιμα , νερό και αέρα.
 6. Αναλύσεις βαρέων μετάλλων διαφόρων τύπων σε τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα, ζωοτροφές, νερό και εδάφη.
 7. Μικροβιολογικές αναλύσεις για διάφορα παθογόνα.
 8. Διάγνωση παθογένειας σε φυτικούς και ζωϊκούς ιστούς από βακτήρια ιούς έντομα και μύκητες.
 9. Αναλύσεις πιστοποίησης αιθερίων ελαίων.
 10. Αναλύσεις προφίλ λιπαρών οξέων και ζαχάρων.
 11. Αναλύσεις ολικού λίπους, υγρασίας, πρωτεΐνης και ζαχάρων.
 12. Αναλύσεις διατροφικής επισήμανσης τροφίμων.
 13. Αναλύσεις οξύτητας, ολικού άλατος, τέφρας, θειωδών.
 14. Αναλύσεις Επιβεβαιωτικής φύσεως για τις ανάγκες των συστημάτων AGRO1, 2-3 και GLOBALGAP της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής (Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης).
 15. Αναλύσεις Επιβεβαιωτικές για τις ανάγκες του συστήματος ISO 22000: 2005 των Βιομηχανιών τροφίμων.
 16. Αναλύσεις προφίλ αρωματικών για τα διάφορα τρόφιμα.
 17. Αναλύσεις ανίχνευσης νοθείας σε τρόφιμα (π,χ έλαια και μέλι).

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ερευνητικά Έργα

 1. Thalis: Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας. Συντονιστής. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Πατέρας Δημήτριος
+30 2410 684272
Καθηγητής
Χουλιαράς Νικόλαος
+30 2410 684277
Καθηγητής
Μουλάς Ανάργυρος
+30 2410 684361
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καντάς Δημήτριος
+30 2410 684360
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δεληγιάννης Κωνσταντίνος
+30 2410 684344
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καλφούντζος Δημητριος
+30 2410 684324
Αναπληρωτής Καθηγητής
Βασιλάκογλου Ιωάννης
+30 2410 684274
Αναπληρωτής Καθηγητής
Βογιαντζή Ελένη
+30 2410 684425
Επίκουρος Καθηγητής
Ηλιόπουλος Παναγιώτης
+30 2410 684280
Επίκουρος Καθηγητής
Παπαδόπουλος Σεραφείμ
+30 2410 684357
Επίκουρος Καθηγητής
Βίρλας Παναγιώτης
+30 2410 684287
Ανώτερος Ερευνητής
Βαγγέλας Ιωάννης
+30 2410 684280
Ερευνητής
Γκουγκουλιάς Νικόλαος
+30 2410 684538
Τεχνικός
Χούντα Ματούλα
+30 2410 684296