Κοινωνικά Δίκτυα

Ζωοτεχνικό Εργαστήριο Βιοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων.

laboratory image
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
+30 2410 684530
makridis@teilar.gr

Το ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ δημιουργήθηκε με βασικό στόχο να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην εφαρμοσμένη ζωική παραγωγή με την ενοποιημένη αναλυτική εργαστηριακή υποδομή των επιμέρους εργαστηρίων, Λοιμωδών Νοσημάτων, Μικροβιολογίας, Παρασιτολογίας, Διατροφής, Γεωργικής Χημείας – Βιοχημείας - Τεχνολογίας Κρέατος, Τεχνολογίας Γάλακτος και Αναπαραγωγής. Η ενοποιημένη εργαστηριακή αναλυτική υποδομή έχει ως σκοπό να υποστηρίξει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής, καθώς επίσης και να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εργαστηριακές αναλύσεις στις τοπικές αγρο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της πρωτογενούς παραγωγής, τόσο στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής Ζωοτροφών, όσο και στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής και της Τεχνολογίας Ζωοκομικών Τροφίμων. Επιπλέον το ζωοτεχνικό εργαστήριο με την αναλυτική υποδομή που διαθέτει μπορεί να παρέχει χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό του ρυπαντικού φορτίου των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των βιομηχανιών επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Προαγωγή της έρευνας και της Επιστήμης στο χώρο όπου δραστηριοποιείται.
 2. Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών και των Προγραμμάτων σπουδών τουλάχιστον των τριών Κατευθύνσεων-Τομέων Του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
 3. Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών των μεταπτυχιακών σπουδών με εξειδικευμένες αναλύσεις ακριβείας (ήδη λειτουργεί ένα Πρόγραμμα Μάστερ σε συνεργασία με Ιταλικό Πανεπιστήμιο και ένα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
 4. Διεξαγωγή Εφαρμοσμένης ή Βασικής Έρευνας αυτοδύναμα είτε και στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων Εθνικής εμβέλειας ή Ευρωπαϊκών.
 5. Διάχυση της επιστημονικής γνώσης με διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων και δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά του εσωτερικού και εξωτερικού.
 6. Διαπίστευση στο πρότυπο ISO 17025 (Συστήματα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων)
 7. Συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και με άλλες αναλυτικές δομές με συναφή ή συμπληρωματικά αναλυτικά ενδιαφέροντα.
 8. Συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της Χημικής και Μικροβιολογικής ανάλυσης και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σ’ αυτούς επ’ αμοιβή (π.χ. εξειδικευμένες αναλύσεις για λογαριασμό τους με χρήση διαπιστευμένων πρωτοκόλλων ISO 17025).
 9. Συνεργασία με το Χημείο του Κράτους και με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε εξειδικευμένες αναλύσεις Χημικής και Μικροβιολογικής Φύσεως με πιστοποιημένα πρωτόκολλα κατά ISO 17025.
 10. Πραγματοποίηση πραγματογνωμοσύνης επ’ αμοιβή για θέματα που απαιτούν Χημική ανάλυση για να ληφθεί απόφαση από τις αρχές και τα δικαστήρια.
 11. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κτηνιατρικού και ζωοτεχνικού ενδιαφέροντος.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Συσκευή Αέριας Χρωματογραφίας GC-MS-MS με τα παρελκόμενα της δηλαδή σειρά εξειδικευμένων ανιχνευτών και τουλάχιστον δύο συστήματα τροφοδοσίας είτε με τεχνική headspace είτε με συμβατική τεχνική και μονάδα προ-επεξεργασίας δειγμάτων.
 2. Συσκευή Υγρής Χρωματογραφίας υψηλής πίεσης HPLC-MS-MS με τα παρελκόμενά της δηλαδή δειγματολήπτη πολλαπλών θέσεων και χρωματογραφικές στήλες.
 3. Συσκευή ICP – MS με κάθετο και οριζόντιο πλάσμα συνοδευόμενη από την συσκευή μικροκυμάτων για γρήγορη και ασφαλή χώνευση υγρών δειγμάτων.
 4. Αυτόματη Συσκευή Κένταλ για προσδιορισμό πρωτεΐνης.
 5. Αυτόματη συσκευή Soxhtherm τουλάχιστον 32 θέσεων για υπολογισμό ολικού λίπους.
 6. Αυτόματη συσκευή φασματοφωτόμετρο UV-Vis διπλής δέσμης.
 7. Αυτόματη συσκευή συγκρότημα FT- Ramman- FT-NIR –FT-IR με μικροσκόπιο υψηλών δυνατοτήτων.
 8. Ιοντικό χρωματογράφο.
 9. Συσκευή παραγωγής υπερκαθαρού νερού.
 10. Συσκευή Εlisa.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Αιματολογικές, Βιοχημικές, και ορολογικές εξετάσεις αγροτικών Ζώων (Αιματολογικές: HB, PCV,RBC, MCV, MCH, MCHC, PLT, WPV, WBC, NEUTROPHILS, LYMPOCYTES, MONOCYTES, EOSINOPHILS, BASOPHILS, RETICS. Βιοχημικές: ADL, ALB, AST, ALT, LDH, GGT, GLU, CK, CRE, LIPASE, URE, TRIG, CHOL, LDL, HDL, K, NA, MG, P, CA κ.α.)
 2. Μικροβιολογικές αναλύσεις για διάφορα παθογόνα.
 3. Διάγνωση ιογενών και βακτηριολογικών νοσημάτων των ζώων
 4. Αναλύσεις νερών τόσο μικροβιολογικών όσο και χημικών.
 5. Αναλύσεις επικίνδυνων μυκοτοξινών σε ζωοτροφές, γάλατα, κρέατα
 6. Αναλύσεις διοξινών σε τρόφιμα , νερό και αέρα.
 7. Αναλύσεις βαρέων μετάλλων διαφόρων τύπων σε τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα, ζωοτροφές, νερό και εδάφη.
 8. Αναλύσεις προφίλ λιπαρών οξέων και ζαχάρων.
 9. Αναλύσεις ολικού λίπους, υγρασίας, πρωτεΐνης και ζαχάρων.
 10. Αναλύσεις οξύτητας, ολικού άλατος, τέφρας, θειωδών.
 11. Εκτίμηση, επεξεργασία και κατάψυξη σπέρματος παραγωγικών ζώων
 12. Εφαρμογή πρωτοκόλλων συγχρονισμού του οίστρου σε παραγωγικά ζώα
 13. Εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης σε παραγωγικά ζώα
 14. Αναλύσεις Επιβεβαιωτικής φύσεως για τις ανάγκες των συστημάτων AGRO1, 2-3 και GLOBALGAP της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής (Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης).
 15. Αναλύσεις Επιβεβαιωτικές για τις ανάγκες του συστήματος ISO 22000: 2005 των Βιομηχανιών τροφίμων.
 16. Αναλύσεις ανίχνευσης νοθείας σε τρόφιμα (π,χ γάλα και μέλι).

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ερευνητικά Έργα

Πρόσωπα

Διευθυντής
Μακρίδης Χρήστος
+30 2410 684297
Διευθυντής
Γούλας Παναγιώτης
+30 2410 684367
Διευθυντής
Καντάς Δημήτριος
+30 2410 684360
Διευθυντής
Μουλάς Ανάργυρος
+30 2410 684361
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δεληγιάννης Κων/νος
+30 2410 684344
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σπύρου Βασιλική
+30 2410 684566
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μανούρας Αθανάσιος
+30 24410 40961
Αναπληρωτής Καθηγητής
Βραχνάκης Μιχαήλ
+30 24410 64705
Επίκουρος Καθηγητής
Παπαδόπουλος Σεραφείμ
+30 2410 684357
Επίκουρος Καθηγητής
Πετρωτός Κων/νος
+30 2410 684524
Λέκτορας
Μιχαήλ Γεώργιος
+30 2410 684361
Ανώτερος Ερευνητής
Τζίμας Παύλος
+30 2410 684595
Ερευνητής
Λεοντόπουλος Στέφανος
+30 2410 661481
Τεχνικός
Χούντα Σταματία
+30 2410 684296
Τεχνικός
Αλεξίου Ειρήνη
+30 2410 684296