Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού και Γνώσης

laboratory image
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
+30 2410 684522
sakelab@teilar.gr

Το Εργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού και Γνώσης ασχολείται με ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα που αφορούν: α) Στην σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού καθώς και στον εκσυγχρονισμό συστημάτων και στην βελτίωση της ποιότητας αυτών. β) Στην εξόρυξη δεδομένων και γνώσης από τον παγκόσμιο ιστό και στην δημιουργία συστημάτων συστάσεων γ) Στην μεταφορά υπηρεσιών σε cloud. δ) Στην ανάπτυξη ευφυών διαδικτυακών εφαρμογών, μαθησιακών αντικειμένων και στην ψηφιακή μοντελοποίηση. ε) Στην ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το εργαστήριο παρέχει τις υπηρεσίες του σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημοσίους φορείς, ενώ συμμετέχει στη διαμόρφωση προτάσεων χρηματοδότησης προς Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς χρηματοδότησης ερευνητικών-αναπτυξιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Τεχνολογία Λογισμικού.
 2. Λογική και Τεχνητή Νοημοσύνη.
 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Ιστού.
 4. Κατανεμημένα και Παράλληλα Συστήματα.
 5. Προγραμματισμός Φορητών Συσκευών.
 6. Τεχνολογίες Ιστού.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Εργαστήρια Η/Υ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / ΤΕΙ Θεσσαλίας

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού για ευρεία γκάμα υπολογιστικών συσκευών (desktop PCs, tablets, smartphones).
 2. Αυτόματη εξαγωγή δεδομένων (αποδελτίωση) από τον παγκόσμιο ιστό και επαναχρησιμοποίησή τους (δημιουργία dataset για ερευνητικούς σκοπούς, Web 2.0 εφαρμογές, κτλ).
 3. Δημιουργία περιλήψεων από πολλαπλές κριτικές χρηστών σε προϊόντα και υπηρεσίες.
 4. Εξόρυξη Δεδομένων, Εξόρυξη Ιστού.
 5. Συστήματα συστάσεων σε διαδικτυακά καταστήματα.
 6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση ποιότητας συστημάτων λογισμικού.
 7. Διαλειτουργικότητα συστημάτων λογισμικού.
 8. Μεταφορά υπηρεσιών σε υπολογιστικές υποδομές cloud.
 9. Ανάπτυξη ευφυών διαδικτυακών εφαρμογών.
 10. Ανάπτυξη μαθησιακών αντικειμένων.
 11. Ψηφιακή μοντελοποίηση.
 12. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διοίκησης.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Σύστημα Αποδελτίωσης Ιστού DEiXTo (http://deixto.com) (Κόκκορας, Ντονάς)
 2. COPE – Component Adaptation Environment (https://bitbucket.org/gkakaron/copeswingapp/wiki/Home) (Κακαρόντζας)
 3. Σύστημα Υποστήριξης Αξιολόγησης Υποψήφιων Συνεργατών ΤΕΙ Θεσσαλίας (http://synergates.teilar.gr) (Κακαρόντζας)
 4. Λογισμικό Σύνταξης Μαθησιακών Αντικειμένων Αρχιτεκτονικής CROP. (Χαρτώνας, Τσιακμάκη)
 5. Σύστημα Δημιουργίας Περιλήψεων σε on-line Κριτικές Προϊόντων (http://deixto.com/mopis-multiple-opinion-summarizer/ ) (Κόκκορας, Ντονάς)

Ερευνητικά Έργα

 1. Towards an Integration of Process Algebraic and Petri Net Specifications of Agent Systems (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ), (Χαρτώνας).
 2. PerLA: Intelligent Personal Learning Assistants (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ), (Χαρτώνας, Τσιακμάκη, Τσούτσα).
 3. ProsAgent: Integration of the Holonic and Multi-agent System approaches to intelligent industrial process control (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι), (Χαρτώνας, Τσούτσα, Τσιακμάκη).
 4. Formal Methods in the analysis of Intelligent Systems (Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ/Θ), (Χαρτώνας).
 5. Denotational Semantics for Higher-Order Functional–Concurrent Languages, (EPSRC Project, University of Sussex, School of Cognitive και Computing Sciences (COGS), Theory of Computation Group), (Χαρτώνας).
 6. Fairness in Concurrent Computation–Fixpoint Logics (University of Manchester, Computer Science Dept, Theory and Formal Methods group), (Χαρτώνας).
 7. Reasoning About Fairness in Concurrent Computation (EPSRC Project, Dept of Mathematics και Computer Science, University of Leicester), (Χαρτώνας).
 8. Εξατομικευμένο Σύστημα Προγραμματισμού Πολιτιστικών Διαδρομών(myVisitPlanner NSRF 2007-2013 ) (Κόκκορας).
 9. Δημιουργία κέντρου ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης – Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών τεκμηρίων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (Κόκκορας).
 10. ExperNet:Ανάπτυξη Κατανεμημένου Έμπειρου Συστήματος για τη Διαχείριση ενός Εθνικού Δικτύου - ICT. (Κόκκορας).
 11. Συστήματα Σχεδιασμού Ενεργειών στο Σημασιολογικό Διαδίκτυο για εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονική Εκπαίδευση – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Κόκκορας).
 12. Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών στο Σημασιολογικό Διαδίκτυο - ΓΕ.Γ.Ε.Τ. (Κόκκορας).
 13. Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Open SME - http://opensme.eu) (Κακαρόντζας).
 14. Παρατηρητήριο Ποιότητας Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (SQO-OSS) - http://www.sqo-oss.org/ (Κακαρόντζας).
 15. Μετρική Μελέτη και Μελέτη Επιδόσεων Ελεύθερου Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (FLOSSMETRICS) - http://flossmetrics.org/ (Κακαρόντζας).
 16. Σύστημα Υποστήριξης Αξιολόγησης Εκτάκτων Εκπαιδευτικών ΤΕΙ Λάρισας (Κακαρόντζας).
 17. Σχεδιασμός Συμμετοχικής Μάθησης σε Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα (Κακαρόντζας).
 18. Προηγμένες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας (Κακαρόντζας).
 19. Learning Objects in the CROP Architecture (doctoral research – Τσιακμάκη).
 20. Automatic Composition of Web Services (doctoral research – Τσούτσα).
 21. Decision algorithms for extensions and variants of Propositional Dynamic Logic (doctoral research – Κριτσιμάλης).

Πρόσωπα

Διευθυντής
Σάββας Ηλίας
+30 2410 684522
Καθηγητής
Χαρτώνας Τάκης
+30 2410 684575
Ανώτερος Ερευνητής
Κακαρόντζας Γεώργιος
+30 2410 686459
Ανώτερος Ερευνητής
Κόκκορας Φώτης
+30 2410 684541
Ανώτερος Ερευνητής
Τσούτσα Βιβή
Ερευνητής
Τσιακμάκη Μαρία