Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφορίας

laboratory image
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 22310 66918
mvasilako@ucg.gr

Στους στόχους του ΕΔΕΠ περιλαμβάνονται: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην περιοχή της Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφορίας και άλλων συναφών επιστημονικών περιοχών, β) η συνεργασία με ερευνητές ελληνικών ΑΕΙ και μέλη ερευνητικών εργαστηρίων και ινστιτούτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γ) η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τα πεδία έρευνάς του σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, δ) η διοργάνωση ομιλιών, σεμιναρίων και συναντήσεων που προωθούν την επιστημονική έρευνα, ε) η διδασκαλία σχετική με τα πεδία έρευνάς του και στ) η συμμετοχή σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης ΤΠΕ.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Δομές Δεδομένων και Αλγορίθμους.
 2. Συστήματα Ανάκτησης Πληροφορίας.
 3. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες.
 4. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.
 5. Συστήματα Διαχείρισης Ροής Εργασιών.
 6. Πολυμεσικές Εφαρμογές και Γραφικά.
 7. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
 8. Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων.
 9. Πληροφοριακά Συστήματα.
 10. Υπολογιστική Νέφους.
 11. Υπολογιστική Ομότιμων Κόμβων.
 12. Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες.
 13. Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων Απασχόλησης.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής με πρόσβαση ευρείας ζώνης στο διαδίκτυο.
 2. Διακομιστές.
 3. Εξοπλισμός παρουσιάσεων.
 4. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές βιβιλιογραφίας και βάσεις δεδομένων.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Συμβουλευτική Τεχνολογίας και Ανάπτυξη Τεχνολογικών Λύσεων σχετικών με Επεξεργασία και Διαχείριση Πληροφορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ανάλυση, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Επέκταση, Ολοκλήρωση και Διασύνδεση Πληροφοριακών Συστημάτων για εφαρμογές στη(ν)- Δημόσια διοίκηση- Διοίκηση επιχειρήσεων- Τοπική αυτοδιοίκηση- Διαχείριση περιβάλλοντος- Πολιτιστική κληρονομιά- Υπηρεσίες εξαρτώμενες από τη θέση του χρήστη- Εκπαίδευση από απόσταση και εξατομικευμένη μάθηση- Υγεία και πρόνοια- Αγορά εργασίας

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Ερευνητικές εργασίες και πρότυπα συστημάτων στην περιοχή της Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφορίας και άλλων συναφών επιστημονικών περιοχών.

Ερευνητικά Έργα

 1. Τεχνικές Εξόρυξης Ιατρικών Δεδομένων (10/2010 - ), Δράση «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ», Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Υπ.Ε.Π.Θ., Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.
 2. Ανάπτυξη ενός Γεω-Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (GENCENG) (4/2013 - ), Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Γ.Γ.Ε.Τ., Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ., Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.
 3. Διαχείριση Κινούμενων Αντικειμένων και Παγκόσμιος Ιστός
 4. Αποδοτικές Βάσεις Δεδομένων Εικόνων (11/2005 -11/2007), ΥΠ.ΑΝ., Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας.
 5. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (5/2010 –12/ 2012), Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Βασιλακόπουλος Μιχαήλ
+30 22310 66918
Λέκτορας
Αθανάσιος Λουκόπουλος
Λέκτορας
Ελπινίκη Παπαγεωργίου
Ερευνητής
Ιωάννης Μιχελάκος
Ερευνητής
Νικόλαος Μάλλιος
Ερευνητής
Γεώργιος Ρούμελης
Τεχνικός
Αλέξανδρος Βάβουλας
+30 22310 66918
Τεχνικός
Νικόλαος Βαϊόπουλος
+30 22310 66918