Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση

laboratory image
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74738
psychologylab@uth.gr

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1) Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρακτική τους άσκηση, 2) Τη διεξαγωγή έρευνας στο χώρο της ψυχολογίας και των εφαρμογών της στην εκπαίδευση σε σχέση με τους στόχους του εργαστηρίου, όπως αυτοί ορίζονται παρακάτω, 3) Την παροχή υπηρεσιών όπως: α) παροχή ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς και άτομα που ζουν στην τοπική κοινωνία, β) εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης για ανάπτυξη γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων μελέτης, γ) εφαρμογή προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ψυχολογικών, κοινωνικών, πολιτισμικών ή εκπαιδευτικών προβλημάτων στο μαθησιακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, δ) παροχή εκπαίδευσης για ανάπτυξη της μεταδοτικότητας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας και του συμβουλευτικού ρόλου του εκπαιδευτικού, ε) διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κάθε μορφής επιμόρφωσης σχετικά με τους στόχους και τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου και στ) παραγωγή και παροχή εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων και εκδόσεων.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 1349 07/07/2009

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Διερεύνηση παραγόντων που οδηγούν σε ψυχολογικές δυσκολίες, προβλήματα και διαταραχές σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους με ή χωρίς Ειδικές Ανάγκες.
 2. Πολιτισμικοί και πολυπολιτισμικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμβουλευτική διαδικασία.
 3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη το συμβουλευτικό ρόλο του εκπαιδευτικού.
 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση και προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Χώρος συμβουλευτικής για άτομα από την κοινότητα και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 2. Κατάλληλα εξοπλισμένος χώρος.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Συμβουλευτική και ψυγολογική στηριξη φοιτητών καισ την κοινότητα
 2. Συμβουλευτική και ψυγολογική ατόμων με προβλήματα εθισμού από τοξικές ουσίες

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Τα παραπάνω ερευνητικά έργα και δραστηριότητες έχουν οδηγήσει σε αντίστοιχα ερευνητικά αποτελέσματα.

Ερευνητικά Έργα

 1. Ερευνητικό πρόγραμμα επιχορηγούμενο από την Επιτροπή Ερευνών με τίτλο: «Η προσωπική εκτίμηση των ατόμων με νοητική καθυστέρηση για την γονεϊκή και εκπαιδευτική στήριξη που δέχτηκαν και η σχέση της με την αυτοεκτίμηση και την ψυχική τους υγεία».
 2. Ερευνητικό πρόγραμμα επιχορηγούμενο από την Επιτροπή Ερευνών με τίτλο: «Υποκειμενική Αντίληψη του Χρόνου (Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον) και Καταθλιπτική Συμπτωματολογία σε άτομα με σωματικές δυσλειτουργίες».

Πρόσωπα

Διευθυντής
Κλεφτάρας Γεώργιος
+30 24210 74738
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βλάχου Αναστασία
+30 24210 74824
Αναπληρωτής Καθηγητής
Βλάχος Φίλιππος
+30 24210 74739
Αναπληρωτής Καθηγητής
Βαβουγυιός Διονύσης
+30 24210 74885
Επίκουρη Καθηγήτρια
Σταυρούση Παναγιώτα
+30 24210 74708
Επίκουρη Καθηγήτρια
Διδασκάλου Ελένη
+30 24210 74741
Ανώτερος Διεθνής Σύμβουλος
Κωλέττη Αγγελική
+30 24210 74689