Κοινωνικά ΔίκτυαΟριστικά Κείμενα

Ο Τομέας του Περιβάλλοντος στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές

Οριστικά κείμενα για τον τομέα του Περιβάλλοντος, τις προοπτικές ανάπτυξής του με ορίζοντα το 2020 και βασικά ερωτήματα προς τον περιφερειακό ιστό. Η διαβούλευση έκλεισε στις 31-12-2013.


Οριστικό κείμενο διαβούλευσης
Ο Τομέας του Περιβάλλοντος στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές


Παρουσιάσεις
Εισηγήτρια - Σαραφίδου Μελίνα Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Προϊσταμένη): Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυους Εξειδίκευσης RIS3 στη Περιφέρεια Θεσσαλίας στου τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος
Εισηγητής – Ιωάννης Τόλιας (Σύμβουλος Ανάπτυξης-Μέλος της ομάδας σχεδιασμού RIS3 Θεσσαλίας): Η προσέγγιση της ευφυούς εξειδίκευσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 2014-2020
Εισηγητές - Λασπίδου Σ., Καρπούζας Δ., Κουγκολος Αθ. (Καθηγητές Πανεπιστημίου Θεσσαλίας): Αποτελέσματα Α΄ κύκλου διαβούλευσης για τον τομέα του Περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.