Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαλεία Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε ζητήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Στο γραφείο μπορεί κάποιος να αντλήσει πληροφορίες και να βρει εργαλεία «on-line» που καλύπτουν τις ανάγκες για το «στήσιμο» ενός καινοτόμου επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι ενότητες που ακολουθούν αποτελούν μία σύνοψη των οργανωμένων υπηρεσιών που παρέχονται από το Γραφείο σχετικά με ζητήματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και ανάληψης επιχειρηματικής δράσης.