Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης, Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Θεματικής Χαρτογραφίας

laboratory image
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74426
dstath@uth.gr

Το εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των ποσοτικών μεθόδων γεωγραφικής ανάλυσης με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση δεδομένων, της θεματικής χαρτογραφίας, της τηλεδιερεύνησης και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 76 24/01/2005

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Μέθοδος παρακολούθησης αστικής εξάπλωσης.
 2. Μοντέλo πρόβλεψης αστικής εξάπλωσης.
 3. Μέθοδος λήψης αστικών περιοχών απο δορυφορικές εικόνες.
 4. Μέθοδος βελτιστοποίησης τοπολογίας νευρωνικού δικτύου με γενετικό αλγόριθμο.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Διάφοροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
 2. Εκτυπωτικά μέσα.
 3. Τοπογραφικός εξοπλισμός.
 4. Λογισμικό συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και τηλεπισκόπησης.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Φωτοερμηνία
 2. Παραγωγή χαρτών και θεματικών χαρτών
 3. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 4. Χωρικές Βάσεις Δεδομένων

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Μέθοδος παρακολούθησης αστικής εξάπλωσης.
 2. Μοντέλο πρόβλεψης αστικής εξάπλωσης.
 3. Μέθοδος λήψης αστικών περιοχών από δορυφορική εικόνα.
 4. Μέθοδος βελτιστοποίησης τοπολογίας νευρωνικού δικτύου με γενετικό αλγόριθμο.

Ερευνητικά Έργα

 1. Effectiveness for Land Use Change Detection based on Proba V Simulated Data (PROBASIM-LUC).

Πρόσωπα

Διευθυντής
Σταθάκης Δημήτρης
+30 24210 74489
Ερευνητής
Monjur Pramanik
+30 24210 74489
Ερευνητής
Σπύρος Σπυράτος
+30 24210 74489
Μεταδιδακτορικός ερευνητής (με υποτροφία ΙΚΥ)
Δημήτρης Τριαντακωνσταντής
+30 24210 74426