Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Μικροχειρουργικής

laboratory image
Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 2410 685742
malizos@med.uth.gr

Στο εργαστήριο Μικροχειρουργικής πραγματοποιούνται ερευνητικά πρωτόκολλα στηνπειραματική μικροχειρουργική, σχετικά με την ιστική αποκατάσταση με μικροχειρουργικές τεχνικές. Επίσης, διδάσκονται τεχνικές της Μικροχειρουργικής και των εφαρμογών τους στην αποκατάσταση των ακρωτηριαστικών κακώσεων των άκρων (αποκατάσταση αγγείων και νεύρων), στο μυοσκελετικό σύστημα (επανορθωτική μικροχειρουργική για αποκατάσταση ελλειμμάτων και συγγενών ανωμαλιών) και σε ερευνητικό επίπεδο (πειραματική μικροχειρουργική).Τέλος γίνεται πρακτική άσκηση φοιτητών και ιατρών για την εξοικείωση μετοχειρουργικό μικροσκόπιο, τα μικροεργαλεία και τα μικροράμματα.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

  1. Αποκατάσταση νευρικών τραυματισμών.
  2. Ισχαιμική προετοιμασία ιστών για μικροχειρουργική αποκατάσταση.

Εργαστηριακή Υποδομή

  1. Χειρουργικόμικροσκόπιο.
  2. Καταψύκτης.
  3. Φορητό ακτινολογικόμηχάνημα.
  4. Υπέρηχος.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

  1. Ύπηρεσίες Ορθοπαιδικής Χειρουργικής

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ερευνητικά Έργα

  1. Ο ρόλος της ισχαιμικής προετοιμασίας στην αποκατάσταση μετά από νευροσυρραφή των περιφερικών νεύρων.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Μαλίζος Κωνσταντίνος
+30 2413 501199
Διευθυντής
Νταϊλιάνα Ζωή
+30 2413 502722
Διευθυντής
Βαρυτιμίδης Σωκράτης
+30 2413 502723
Ερευνητής
Ιωάννης Αντωνίου
+30 2413 502718