Κοινωνικά Δίκτυα


Πρακτικά Εκδήλωσης για τον Αγροδιατροφικό Τομέα που πραγματοποιήθηκε στις 02-11-2013

Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Λάρισας η ανοικτή δημόσια διαβούλευση επί του σχετικού κειμένου βάσης για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στον Αγροδιατροφικό Τομέα.

Οι παρουσιάσεις που έγιναν ήταν οι ακόλουθες:

Ακολούθησαν παρεμβάσεις από τους εκπροσώπους των φορέων της επιχειρηματικότητας:

  • Απόστολος Δοντάς (Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών)
  • Απόστολος Παπαδούλης (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας-Κεντρικής Ελλάδος)
  • Δημήτρης Αδάμ (Επιμελητήριο Λάρισας)
  • Αριστοτέλης Μπασδάνης (Επιμελητήριο Μαγνησίας)
  • Αριστοτέλης Μπασδάνης (Επιμελητήριο Καρδίτσας)
  • Βασίλης Γιαγιάκος (Επιμελητήριο Τρικάλων)

Συνημμένα
Λίστα με τους συμμετέχοντες
Πρακτικά