Κοινωνικά Δίκτυα


Πρακτικά Εκδήλωσης για τους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε στις 14-12-2013

Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Βόλο η ανοικτή δημόσια διαβούλευση επί του σχετικού κειμένου βάσης για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Οι παρουσιάσεις που έγιναν ήταν οι ακόλουθες:


Συνημμένα
Λίστα με τους συμμετέχοντες
Πρακτικά